Кількісні інструменти вимірювання та класифікації міського простору

  • Уль А.В., д.т.н., проф. Волинський національний університет ім. Лесі Українки
  • Мельник Ю.А., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет
  • Мельник О.В., к.т.н., доц. Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Ключові слова: міське середовище, просторовий аналіз, Spacematrix, Spacesyntax, Mixed Use Index

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми міського середовища, проведено огляд сучасних містобудівних моделей та параметричні методи просторового аналізу, такі як Spacematrix, Spacesyntax та MIT, призначені для вивчення та аналізу різних аспектів міського середовища, зокрема, структури та взаємодії між просторовими елементами міста. Параметричні методи дозволяють із більшою точністю виявити межі морфологічних районів та описати морфотипи забудови. Тестове моделювання згідно Spacemate дає просторову візуальну інформацію про різні впливи типології будівлі на потенціал ущільнення, а також про конструктивну можливість моделювання вільного простору.

Опубліковано
2023-07-23