Методика зміцнення виробів із скла за допомогою створення областей напружень стиску

  • Смоляр А.М., к.т.н., доц. Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
  • Мірошкіна І.В., к.т.н., доц Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
Ключові слова: методика зміцнення, оптичне скло, сферичний меніск, фізико-механічні властивості, арматурний шар, область напружень стиску, електронно-променева обробка, напружено-деформований стан.

Анотація

Розроблено методику зміцнення конструктивних елементів із оптичного скла за допомогою обробки електронним променем областей поверхні цих елементів. У статті розглядається задача зміцнення сферичного меніска. Спочатку визначаються області обробки поверхні меніска, що відповідають додатнім значенням нормальних тангенціальних напружень. Потім ці області оброблюються електронним променем. Зміцнення меніска зумовлене змінами в структурі матеріалу приповерхневого шару та зменшенні його об’єму.

Опубліковано
2023-07-23