Особливості спільної роботи забивних паль ущільнення з основою

  • Плахотний Г.Н., к.т.н., доц. Одеська державна академія будівництва та архітектури
  • Чернєва О.С., к.т.н., доц. Одеська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: забивні палі ущільнення, пірамідальні, козлові палі, оголовок палезабивного агрегату, щільність сухого ґрунту, зона ущільнення, структурна міцність ґрунтів.

Анотація

У статті викладено основні положення спільної роботи з основою забивних паль ущільнення (пірамідальних, козлових, що саморозкриваються при забиванні). Особливості їх роботи полягають у створенні під час занурення навколо себе ущільненого об'єму ґрунту, на який передається зовнішнє навантаження. Кількісна оцінка будівельних властивостей ґрунтів основи виконана з урахуванням природи та генетичних умов їх утворень, мінералогічних та сольових складів. Зміна цих властивостей залежить від ступеня вологості, особливості їхньої структури, розташування окремих частинок, їх опору зовнішнім навантаженням. Внутрішній опір ущільненню визначається щільністю сухого грунту ρd при деформації.

Особливості роботи забивних паль ущільнення з основою полягають у передачі зовнішнього навантаження бічною поверхнею паль на попередньо ущільнений ґрунт при зануренні.

У козлових палях в роботу включається також ущільнене ядро ґрунту між внутрішніми гранями поверхонь елементів, щільність складання ґрунту якого досягла свого граничного значення. Як показали натурні випробування, козлові палі, що саморозкриваються, сприймають у 1.2-1.3 рази більший опір у порівнянні з пірамідальними, однакового обсягу.

Результати досліджень показали, що забивні палі ущільнення рекомендують застосовувати в піщаних, піщано-глинистих і насипних грунтах без вмісту органічних включень з віком насипу не менше 10 років. Грунти повинні мати середню щільність складання сухого грунту ρd ≈1.45- 1.60 г/см3. Застосування забивних паль ущільнення не поширюється на основи, складені вічномерзлими ґрунтами, на нестійкі зсувні ділянки та на території, що підробляються. Застосування забивних паль поширюється на фундаменти житлових будинків, промислових будівель та інженерних споруд з монолітним або збірним ростверком зі значними вертикальними, горизонтальними та моментними навантаженнями.

Практика впровадження забивних паль ущільнення у будівництво показала значну економію будівельних матеріалів, скорочення термінів будівництва житлових, громадських та промислових будівель.

Опубліковано
2023-07-23