Гранична деформативність бетону в згинальних переармованих елементах

  • Павліков А.М., д.т.н., професор Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава
  • Гарькава О.В., к.т.н., доцент Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава
Ключові слова: залізобетонний елемент, граничні деформації бетону, розрахунок міцності.

Анотація

Застосування нелінійної деформаційної моделі в розрахунках міцності залізобетонного елемента базується на використанні граничних значень деформацій стиску бетону в момент руйнування. Розрахункові граничні значення деформацій бетону можна визначити аналітично шляхом дослідження на екстремум функції несучої здатності залізобетонного елемента від шуканої деформації. При цьому зазвичай припускають, що розтягнута арматура досягає межі текучості і в подальшому напруження в ній постійні. У переармованих згинальних елементах в момент руйнування напруження в арматурі не досягають межі текучості і вони не є сталою величиною. Для такого випадку розрахункові граничні значення деформацій стиску бетону запропоновано визначати аналітично, але за іншим критерієм.

Опубліковано
2023-07-23