Зниження витрат при плануванні будівельних майданчиків

  • Мудрий І.Б. к.т.н., доцент Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів
Ключові слова: будівельний генеральний план; будівельний майданчик; операційна ефективність; віддаль переміщення ресурсів; складські майданчики; площі побутових приміщень; необхідна площа будівельного майданчика.

Анотація

Запропоновано вимоги до оптимізації планування будівельного майданчика за рахунок: зменшення необхідних площ ресурсів які розміщуються на будівництві, мінімізації шляху чи усунення непотрібного переміщення ресурсів та використання належних методів обробки матеріалів. Виконано аналіз існуючих інформаційних технологій, які використовуються для оптимізації площ елементів будівельного господарства при будівництві. 

Опубліковано
2023-07-23