Оцінка ефективності вібропоглинальних властивостей пінистих матеріалів на основі симуляційного аналізу

  • Мікуліч О.А., д.т.н., проф. Луцький національний технічний університет
  • Коменда Н.В., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет
  • Войтюк І.М., аспірант Луцький національний технічний університет
Ключові слова: : симуляційний аналіз, пінисті матеріали, теорія пружності Коссера.

Анотація

У роботі описано метод оцінки оптимальності механічних характеристик спінених матеріалів на основі симуляційного аналізу. Запропонований метод базується на числовому інтерполюванні залежності механічних характеристик піноматеріалів від масштабних факторів, які визначені на основі експериментальних досліджень для певних типів пін. Розроблений підхід дав змогу оцінити вплив густини матеріалу та розмірів пор на зміну зсувно-обертових хвиль у середовищі.

Опубліковано
2023-07-23