Дослідження впливу матеріалів проникної дії для відновлення і ремонту будівель і споруд тм navycon

  • Костюк Т.А., д.т.н., професор Харківській національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
  • Кас’яненко К.В., студентка Харківській національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
  • Кислюк Д.Я., к.т.н., доцент Луцький національний технічний університет
Ключові слова: композиційні матеріали, водонепроникність, композити, модифікуюча добавка, гідроізоляція, корозія, цементний камінь, сухі суміші, синтез, адгезія, поровий простірю.

Анотація

Встановлено закономірності формування структури цементних композитів з метою покращення їх гідрофізичних та фізико-механічних характеристик. Проаналізовано введення добавок електролітів для синтезу додаткових кристалогідратів у структурі цементних композитів задля підвищення їх щільності і водонепроникності.

Опубліковано
2023-07-23