Теплова надійність стін житлових будівель У регіонах україни

  • Карюк А.М., к.т.н., доцент Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: стіни житлових будівель, імовірні тривалості теплових відмов, територіальна мінливість рівня теплової надійності

Анотація

За раніше розробленою методикою для 26 регіонів України отримані імовірні тривалості стану теплової відмови стін житлових будівель за критерієм перевищення допустимого температурного перепаду між внутрішнім повітрям і внутрішньою поверхнею огородження. Встановлено, що в межах території України тривалості теплових відмов змінюються в межах 14…28 хвилин/рік. Аналіз їх територіальної мінливості вказує на можливість розділення першої температурної зони України на дві зони з дещо різними значеннями мінімально необхідного опору теплопередачі стін. АР Крим та Південний берег Криму також можна виділити в окремі зони, встановивши для них понижені значення мінімально необхідного опору теплопередачі стін.

 

Опубліковано
2023-07-19