Особливості застосування чисельних методів для аналізу напруженого стану пористих будівельних матеріалів

  • Заякін Д.К., аспірант Луцький національний технічний університет
  • Мікуліч О.А., д.т.н., проф. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: числові методи, будівельні матеріали

Анотація

Робота присвячена аналізу меж придатності основних числових методів прикладної математики до аналізу механічної поведінки структурно-неоднорідних будівельних матеріалів, а також визначенню основних переваг та обмежень при їх застосуванні. У роботі здійснено порівняльний аналіз наступних методів: метод скінченних елементів, метод граничних елементів, метод сіток, метод кінцевих різниць. У роботі також розглянуто можливі комбінації вказаних методів для зменшення похибки числових розрахунків.

Опубліковано
2023-07-19