Аналіз системи коефіцієнтів, що використовуються для визначення розрахункового сейсмічного навантаження в нормативних документах для проектування

  • Бондаренко О.В., к.т.н., доцент Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса
  • Майстренко О.Ф., к.т.н., доцент Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса
Ключові слова: сейсмостійкість споруд, сейсмічне навантаження, розрахункові коефіцієнти, нормативні документи

Анотація

Для сучасного етапу розвитку теорії сейсмостійкості характерна загальна тенденція уточнення постановки розрахункового завдання, отже, був проведений аналіз значень коефіцієнтів для визначення розрахункового сейсмічного навантаження, що застосовувались у нормативних документах різних років видання, оскільки на практиці виникає необхідність використання відповідних інструментів розрахунку та систематизації таких коефіцієнтів.

Опубліковано
2023-06-26