МОДЕЛЮВАННЯ ПОГРАНИЧНОГО ШАРУ ЗА ЛАМІНАРНОГО Й ТУРБУЛЕНТНОГО РЕЖИМІВ РУХУ НЬЮТОНІВСЬКОЇ РІДИНИ У ГНУЧКОМУ ТРУБОПРОВОДІ

  • В Дмитрів
  • З Стоцько
  • І Дмитрів
Ключові слова: пограничний шар, турбулентний режим, швидкість, рівняння Прандтля

Анотація

Розглянуто моделювання параметрів пограничного шару для Ньютонівських рідин за ламінарного і турбулентного режимів руху. Виходячи із рівнянь Прандтля, методу Гальоркіна, сформованого тридіагональну систему рівнянь, що зв’язує значення функцій у точці сітки n+1 поперек пограничного шару. Числовим методом за алгоритмом Томаса розраховані значення Ujn+. Значення швидкостей Vjn+1 визначено з рівняння нерозривності інтегруванням поперек пограничного шару. Моделювання турбулентного пограничного шару проведено на основі рівняння Навьє-Стокса в безрозмірній формі числовим метод Дородницина. Наведено результати моделювання розподілу швидкостей і товщини пограничного шару на ділянці трубопроводу 0.8-1.5 м від початку трубопроводу за витрат до 0.1 кг/с.

Опубліковано
2019-12-10