ДИНАМІКА І ЕНЕРГЕТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ В ЛІНІЯХ ПАКУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

  • К Васильківський
  • В Гіджеліцький
  • А Лапін
Ключові слова: транспортування, пакування, тертя, кінематика, динаміка, енергетична рекуперація

Анотація

Робота пов'язана з пошуками можливостей використання внутрішніх енергетичних ресурсів в транспортно-технологічних системах на прикладі ліній пакування харчової продукції, фасованої у скляну тару. Тенденції переходу на лінії високої продуктивності привели до необхідності їх устаткування транспортними системами подвійного призначення. Очевидно, що першим завданням є забезпечення переміщень штучних виробів на відповідних ділянках між одиницями технологічних машин, а друга складова їх задачі – виконання ролі накопичувальних пристроїв у сукупності з необхідністю перебудов масових потоків. Таке поєднання завдань привело до виключного застосування в транспортних системах замкнутих ланцюгових контурів з двома площинами тертя. Між тим відомо, що енергетичні витрати в механічних системах пов'язані з необхідністю досягнення заданих рівнів кінетичної енергії рухомих мас за подолання сил шкідливих і корисних опорів. Особливістю роботи таких транспортних систем є постійна присутність перехідних процесів і динамічних складових навантажень.
Дослідження доповнює відомі динамічні прояви новими співвідношеннями показників для можливості енергетичної рекуперації.

Опубліковано
2019-12-10