ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ АЕРОБНОГО БРОДІННЯ

  • A Палаш Полтавський коледж харчових технологій (ПКХТ НУХТ)
  • В Піддубний
  • Л Головкіна
Ключові слова: аеробне бродіння, розчинений кисень, концентрація, циркуляційний контур, осмотичний тиск, гідродинаміка

Анотація

В статті показано, що аеробне зброджування цукровмісних середовищ потребує присутності в них розчиненого кисню. Остання умова виконується за рахунок введення і диспергування в рідинній фазі повітря. В дослідженні наведено узагальнення, які стосуються співвідношень динаміки приросту біомаси і корелюються з кількістю введеного в систему кисню. До числа факторів інтенсифікації масообмінних процесів відносять гідродинамічний стан і міжфазну поверхню.
Також показано, що номінальну оцінку гідродинамічного стану газорідинних середовищ слід визначати приведеною швидкістю газової фази.
Показано особливості подвійного впливу температур середовищ в проявах оптимальних щодо мікроорганізмів і щодо розчинності газів у відповідності до закону Генрі, наведено значення констант Генрі. До переліку факторів впливу віднесено такі фізичні параметри середовищ, як в'язкість, поверхневий натяг, осмотичний тиск, гідростатичний тиск, температура.
Визначено, що присутність розчиненого азоту має вплив на гідродинаміку газорідинних середовищ у зв'язку зі змінами гідростатичного тиску в циркуляційних контурах.

Опубліковано
2019-12-10