МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЗМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

  • О.А. Мікуліч Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • В.О. Хвесик Любешівський технічний коледж, Любешів, Україна
Ключові слова: імпульсне навантаження, моментні напруження, ауксетики, пінисті матеріали, динамічний напружений стан

Анотація

Розроблено аналітично-числовий підхід для дослідження динамічного напруженого стану пінистих матеріалів із від’ємним коефіцієнтів Пуассона – ауксетиків. Ауксетики мають властивість розширюватися за осьового розтягу. Цей ефект є результатом особливої структури таких матеріалів, що формуються шляхом комбінації різних видів нанотрубок. Особливий інтерес до ауксетиків виникає під час розроблення методів підвищення експлуатаційних характеристик класичних матеріалів шляхом створення структур, що мають адаптивні механічні реакції на зовнішні впливи. Для моделювання динамічного напруженого стану використано модель мометного континууму Коссера зі стисненим обертанням – моментну теорію пружності. Побудови аналітично-числового підходу здійснено за сумісного використання перетворення Фур’є за часом та методу інтегральних рівнянь. Використання цього підходу дозволило звести розв’язання нестаціонарної задачі до скінченної системи задач, що записані у вигляді системи інтегральних рівнянь, які мають усталені сингулярні особливості. Отримано залежності для визначення радіальних напружень у середовищі в інтегральній формі. Числове моделювання проведено для випадку нескінченного структурно-неоднорідного середовища, що послаблене тунельними порожнинами. Числовий аналіз проведено для випадку дії імпульсного навантаження, що прикладене до границі тунельної порожнини у радіальному напрямку. На основі розробленого підходу досліджено розподіл радіальних напружень у пінистих матеріалах із додатнім та від’ємним коефіцієнтом Пуассона і вивчено вплив тривалості імпульсу на напружений стан тіл. Розроблений підхід дозволяє оцінити вплив зміни мікроструктури матеріалу на перебіг нестаціонарних процесів у пінистих матеріалах із додатнім та від’ємним коефіцієнтом Пуассона.

Посилання

Bonnet, М. (1995). Integral equations and boundary elements. Mechanical application of solids and fluids. (Équations intégrales et éléments de frontière. Application en mécanique des solider et des fluids). Paris, CNRS Éditions / Éditions EYROLLES.

Brandel, B., & Lakes, R. S. (2001). Negative Poisson’s ratio polyethylene foams. Journal of Material Science, 36, 5885-5893.

Chen, C. P., & Lakes, R. S. (1989). Dynamic wave dispersion and loss properties of conventional and negative Poisson’s ratio polymeric cellular materials. Journal of Cellular Polymers, 8, 343-359.

Evans, K. E. (1991). Auxetic polymers: a new range of materials. Endeavour, 15(4), 170-174.

Friis, E. A., Lakes, R. S., & Park, J. B. (1988). Negative Poisson’s ratio polymeric and metallic materials. Journal of Material Science, 23, 4406-4414.

Kurashige, M., Sato, M., & Imai, K. (2005). Mandel and Cryer problems of fluid-saturated foams with negative poisson’s ratio. Acta Mechanica, 175(1-4), 25-43.

Lakes, R. S. (1991). Experimental micro mechanics methods for conventional and negative Poisson’s ratio cellular solids as Cosserat continua. Journal of Engineering Materials and Technology, 113, 148-155.

Lakes, R. S. (2016). Physical meaning of elastic constants in Cosserat, void, and microstretch elasticity. Journal of Mechanics of Materials and Structues, 11(3), 217-229.

Lakes, R. S., & Lowe, A. (2000). Negative Poisson’s ratio foam as seat cushion material. Cellular

Polymers, 19, 157-167.

Ostash, O. P., Kiva, D. S., Uchanin, V. M, Semenets’, O. I., Andreiko, I. M., & Golovatyuk, Yu. V. (2013). Diagnostics of technical condition of aircraft structures after long-term service. Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing, 2, 15-22.

Ostash, O. P., Vol’demarov, O. V., & Hladysh, P. V. (2014). Diagnostics of the structural-mechanical state of steels of steam pipelines by the coercimetric method and prediction of their service life. Materials Science, 49(5), 667-680.

Ramamohan, K., Kim, D., & Hwang, J. (2010). Fast Fourier transform: algorithms and applications. New York, Springer.

Rueger, Z., & Lakes, R. S. (2016). Cosserat elasticity of negative Poisson’s ratio foam: experiment. Smart Materials and Structures, 25, 100-108.

Savin, G. N., & Shulga, N. A. (1967). Dynamic plane problem of the moment theory of elasticity. Applied Mechanics, 3(6), 216-221.

Shvabyuk, V., Sulym, H., & Mikulich, O. (2015) Stress state of plate with incisions under the action of oscillating concentrated forces. Acta Mechanica et Automatica, 9(3), 140-144.

Skalsky, V., Nazarchuk, Z., Hirnyj, S., & Dobrovolska, L. (2014). Acoustic emission during crack propagation in nuclear RPV steels. International Journal of Innovative and Information Manufacturing Technologies, 1, 45-48.

Куриляк, Д. Б., & Назарчук, З. Т. (2011). Розвиток методів аналітичної регуляризації в теорії дифракції (Development of analytical regularization methods in diffraction theory). Фізико-хімічна механіка матеріалів, 47(2), 42-55.

Мікуліч, О. А. (2017). Розрахунок напруженого стану пінистих матеріалів за динамічних навантажень (Calculation of the stress state of foam materials under dynamic loads). Наукові нотатки, 58, 243-247.

Опубліковано
2022-10-31