КІНЕМАТИКА ДИСКОВО-ПАСОВОГО ЛЬОНОБРАЛЬНОГО АПАРАТА

  • С.М. Юхимчук Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • М.М. Толстушко Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • С.Ф. Юхимчук Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Ключові слова: брання льону, стебла льону, льонобральний апарат, параметри льонобрального апарата, показник швидкісного режиму

Анотація

У статті представлено опис нової конструкції дисково-пасового льонобрального апарата, що дозволить підвищити довговічність бральних пасів апарата та зменшити матеріаломісткості машини. Це досягається за рахунок того, що бральні паси не передають тягових зусиль, а виконують тільки затискання і утримування стебел льону. Дисково-пасовий льонобральний апарат містить збірну раму та розташовані на ній подільники, бральний вузол і поперечний транспортер. Причому, бральний вузол виконано у вигляді активних бральних дисків, що контактують із бральними пасами, кожен із яких встановлено на двох роликах, один з яких підпружинений. Обґрунтовано геометричні параметри бральної секції дисково-пасового льонобрального апарата. А саме, розміри брального диска, пасової передачі та визначено довжину брального рівчака. Проведено кінематичний аналіз процесу брання льону. Теоретичні дослідження базувалися на основних положеннях вищої математики, фізики і теоретичної механіки, теорії механізмів і машин. За одержаними рівняннями у просторовій системі координат були побудовані траєкторії руху точки затискання стебла льону бральним рівчаком за різного швидкісного режиму брального апарата. Досліджено залежність довжини траєкторії руху стебла льону бральним рівчаком від зміни показника швидкісного режиму брального апарата і кута нахилу брального апарата до горизонталі. Розглянуто умови вибору показника швидкісного режиму льонобрального апарата. Встановлено, що швидкість льонозбиральної машини не має перевищувати значення колової швидкості обертання брального диска. Проведені розрахунки підтвердили, що підібрані геометричні та кінематичні параметри бральної секції дисково-пасового льонобрального апарата забезпечать повне витягування стебел льону із ґрунту та високу чистоту брання льону.

Посилання

Выгодский, М. Я. (2006). Справочник по высшей математике (Handbook of higher mathematics). Москва: Астрель.

Хайлис, Г. А. (2011). Теория льноуборочных машин (Theory of flax harvesters). Москва: Росинформагротех.

Юхимчук, С. М., Толстушко, М. М., Юхимчук, С. Ф., & Дацюк, Л. М. (2022). Розробка конструкції дисково-пасового льонобрального апарата (Development of the design of a disc-belt flax-pulling device). Наукові нотатки, 73, 239-242. https://doi.org/10.36910/775.24153966.2022.73.35

Опубліковано
2022-10-31