ПНЕВМОТЕРМІЧНИЙ СПОСІБ ОТРИМАННЯ ХВОЇ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН

  • О.Л. Ткачук Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • О.П. Герасимчук Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна https://orcid.org/0000-0002-3621-3038
  • В.В. Резнікова Херсонський державний аграрно-економічний університет, Кропивницький, Україна
Ключові слова: хвоя, текстильне волокно, морфологічний аналіз, вакуумний насос, пневмотермічний спосіб

Анотація

Сучасні лісівничі та екологічні вимоги обумовлюють потребу використання більш досконалих технологій та техніки для повної переробки крон дерев хвойних порід. Зокрема, хвоя використовується для виробництва хвойного екстракту та ефірної олії, кормів, органічних добрив, целюлози та біопалива. Перспективним є отримання волокнистих матеріалів із деревної сировини, зокрема отримання текстильного волокна із хвої. Відомі способи отримання хвої за принципом дії класифікують на: механічний, пневмомеханічний, електрогідравлічний, високочастотним полем, кріогенний. Ці способи отримання хвої мають значні недоліки з огляду на можливість її використання для виготовлення текстильних волокон та є енерговитратними. Заготівля хвої для виготовлення текстильних волокон нерозривно пов’язана із заготівлею дерев хвойних порід. Для синтезу варіантів технологічного процесу отримання хвої використано метод морфологічного аналізу. У процесі заготівлі дерев хвойних порід виокремлено характерні функціональні морфологічні ознаки: звалювання дерев; трелювання дерев; розкряжовування дерев; руйнування зв’язків хвої з гілками; відокремлення хвої від гілок та її транспортування до хвоєзбірника. За кожною із морфологічних ознак складено максимально повний перелік можливих варіантів технічних рішень. Запропоновано технологічне обладнання для заготівлі хвої: звалювально-пакетувальна машина, форвардер, процесор та мобільна установка для відокремлення хвої, яка складається з сушильної камери, вакуумної системи транспортування та збірника хвої. Подальші дослідження з удосконалення пневмотермічного способу отримання хвої доцільно виконувати у напрямі теоретичного та експериментального обґрунтування режимів роботи мобільної установки для відокремлення хвої.

Посилання

Bisht, A. S., Singh, S., & Kumar, S. R. (2014). Pine needles a source of energy for himalayan region. International Journal of Scientific & Technology Research, 3(12), 161-164.

Chaturvedi, S., Singh, S. V., Dhyani, V. C., Govindaraju, K., Vinu, R., & Mandal, S. (2021). Characterization, bioenergy value, and thermal stability of biochars derived from diverse agriculture and forestry lignocellulosic wastes. Biomass Conversion and Biorefinery. https://doi.org/10.1007/s13399-020-01239-2

Dwivedi, R. K., Singh, R. P., & Bhattacharya, T. K. (2016). Studies on bio-pretreatment of pine needles for sustainable energy thereby preventing wild forest fires. Current Science, 111(2), 388-394.

Eriksson, T., & Ritchey, T. (2002). Scenario development using computerised morphological analysis. In: Adapted from Papers Presented at the Cornwallis and Winchester International OR Conferences. England.

Gupta, P. K., Joshi, G., Rana, V., Rawat, J. S., & Sharma, A. (2020). Utilization of pine needles for preparation of sheets for application as internal packaging material. Indian Forester, 146(6), 538-543. http://doi.org/10.36808/if/2020/v146i6/150420

Mandal, S., Sharma, R. K., Bhattacharya, T. K., Tanna, H., & Haydary, J. (2022). Charring of pine needles using a portable drum reactor. Chemical Papers. 76, 1239-1252. https://doi.org/10.1007/s11696-021-01893-4

Zwicky, F. (1989). Morphologische Forschung. Glarus: Baeschlin.

Волинське ОУЛМГ. (2020). Екстракт хвойний натуральний: виробництво унікального продукту стимулює до більш раціонального використання деревини (Natural coniferous extract: the production of a unique product stimulates more rational use of wood). Retrieved August 10, 2022, from https://lisvolyn.gov.ua/?p=48314

Панкратова, Н. Д., & Савченко, І. О. (2009). Стратегія застосування методу морфологічного аналізу в процесі технологічного передбачення (Applying the method of morphological analysis in technological forecasting process). Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2, 35-44.

Пивовар, С., & Герасимчук, О. (2021). Огляд обладнання для отримання високоякісної деревної хвої (Overview of equipment for obtaining high-quality wood needles). В: I студентська науково-технічна конференція: Сучасні технології у агровиробництві та природокористуванні (С. 97-101). Луцьк: ЛНТУ.

Ткачук, О., & Герасимчук, О. (2021). Стан та перспективи застосування деревної целюлози для виробництва хімічних волокон (The state and prospects of the use of wood pulp for the production of chemical fibers). В: IX Ukrainian-Polish Scientific Dialogues: Conference Proceedings. International Scientific Conference, 20-23 October 2021 (pp. 204-205). Khmelnytskyi, Ukraine.

Опубліковано
2022-10-31