ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПІДБИРАЧА ВАЛКІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ДЛЯ РОЗДІЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

  • Д.С. Альбота Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • М.В. Бодак Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • В.Ф. Дідух Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Ключові слова: роздільна технологія збирання льону, льон олійний, косарка, підбирач валків, зернозбиральний комбайн

Анотація

Зміни клімату торкнулися всієї території України, що потребує нових підходів у формуванні сівозмін у регіонах. Природно-кліматичні умови Західного Полісся ідеальні для вирощування льону для отримання різних видів сировини: насіння, волокна. Якість технологічного процесу збирання льону олійного значною мірою залежить від стану стеблостою, вмісту волокна та призначення сировини. Важливо також ураховувати перспективу виробництва органічної продукції, а це потребує особливого підходу. На процес зрізування стебел льону олійного впливає фаза його стиглості, тому необхідно передбачити різні варіанти застосування технічних засобів із урахуванням стану стеблостою льону у період збирання. Запропоновано використовувати роздільну технологію збирання льону олійного у фазі повної стиглості для отримання органічної продукції. Ця технологія передбачає зрізування стеблостою льону у валки. Зазвичай, після дозрівання стеблової маси у валках, проводиться її обмолочування зернозбиральним комбайном, що призводить до втрат урожаю. Якщо застосовувати підбирач валків льону, то це дозволить мінімізувати втрати насіння та зібрати стебло-волокнисту масу. У статті обґрунтовані основні складові вузли підбирача валків та умови його роботи для обмолочування насіннєвих коробочок і збирання стебло-волокнистої маси, як сировини для виготовлення продукції різного функціонального призначення. Зокрема, встановлені параметри вальців декортикатора для максимального руйнування насіннєвих коробочок та зменшення пружних властивості стебел. Запропоновано методику визначення діаметру вальців, їх довжини та необхідної кількості. Також визначено необхідний профіль рифлів для вальців та їхню черговість встановлення у декортикаторі. Крім того, розроблено прилад для вимірювання вологості стебел льону в польових умовах.

Посилання

Yaheliuk, S., Didukh, V., Busnyuk, V., Boyko, G., & Shubalyi, O. (2020). Optimization on efficient combustion process of small-sized fuel rolls made of oleaginous flax residues. INMATEH – Agricultural Engineering, 62(3), 361-368. https://doi.org/10.35633/inmateh-62-38

Балюк, С. А., Трускавецький, Р. С., Мірошниченко, М. М., Гаврилюк, В. А., Зінчук, М. І., Соловей, В. Б., Кучер, А. В., Момот, Г. Ф., & Акімова, Р. В. (2018). Ґрунтові ресурси Волинської області: стан, резерви продуктивної здатності (аналітична записка) (Soil resources of the Volyn region: state, reserves of productive capacity (analytical note)). Харків: Стиль-Іздат.

Гаврилюк, В. А., Бортнік, А. М., & Бортнік, Т. П. (2021). Наукові основи управління продуктивними і екологічними функціями осушуваних та техногенно-деградованих ґрунтів Західного Полісся (Scientific bases of management of productive and ecological functions of drained and technogenically degraded soils of Western Polissia). Луцьк: ПП Іванюк В.П.

Дідух, В. Ф., & Альбота, Д. С. (2021). Визначення коефіцієнта пружності стебел льону олійного (Determination of the coefficient of elasticity of oil flax stems). Сільськогосподарські машини, 46, 22-29. https://doi.org/10.36910/acm.vi46.487

Дідух, В. Ф., Буснюк, В. В., & Бодак, М. В. (2022). Обґрунтування обладнання для збирання льону олійного зернозбиральним комбайном (Justification of the equipment for harvesting oil flax with a combine harvester). Центрально-український науковий вісник. Технічні науки, 5(36/1), 226-235.

Дідух, В. Ф., Буснюк, В. В., Бойчук, Б. В., & Ягелюк, С. В. (2019a). Патент України 135725. Машина для формування паливних рулонів (Machine for round fuel bale forming). Київ: ДП «Український інститут інтелектуальної власності».

Дідух, В. Ф., Тараймович, І. В., Онюх, Ю. М., & Буснюк, В. В. (2019b). Патент України 118379. Жатка для збирання льону олійного (Reaper for oilseed flax harvesting). Київ: ДП «Український інститут інтелектуальної власності».

Ксенжек, О. С., Петрова, С. О., & Колодяжний, М. В. (2010). Опір листа однодольної рослини на постійному струмі (Resistance of a leaf of a monocot plant to direct current). Вопросы химии и химической технологии, 1, 179-183.

Папроцький, Р. (2021). Особливості вирощування олійного льону (Features of growing oil flax). Агроном. Отримано 20 червня, 2022, з https://www.agronom.com.ua/roman-paprotskyj-dyrektor-pp-lugove/

Рудік, Н. М. (2020). Економічний потенціал виробництва льону олійного в Україні (Economic potential of linseed oil production in Ukraine). Агросвіт, 2, 61-68. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.2.61

Тараймович, І. В. (2015). Можливості розширення асортименту продуктів харчування за рахунок місцевої олійної сировини (Possibilities to expand the range of food from local oil-seeds). Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, 1(3), 167-171.

Шувар, А. М., & Войтович, Р. М. (2012). Оцінка способів збирання льону олійного (Estimation of harvesting methods for oil flax). Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, 17, 149-153.

Ягелюк, С. В., & Дідух, В. Ф. (2020). Концептуальна модель технологій переробки стебел льону (A concept model of technologies for processing flax stems). Сільськогосподарські машини, 44, 155-164. https://doi.org/10.36910/agromash.vi44.300

Ягелюк, С. В., & Дідух, В. Ф. (2022). Електричний метод вимірювання вологості біомаси олійних луб’яних культур (The electrical method for measuring the moisture content of the oilseed bast biomass). Товарознавчий вісник, 1(15), 298-307. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-26

Опубліковано
2022-10-31