СИНТЕЗ ГВИНТОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ІЗ ЕЛАСТИЧНИМИ ПОВЕРХНЯМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Ів.Б. Гевко Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0001-5170-0857
  • Т.А. Довбуш Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-8354-7276
  • О.П. Цьонь Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0003-1056-4697
  • А.Д. Довбуш Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0001-6656-9150
  • А.І. Станько Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-5526-2599
Ключові слова: гвинтовий транспортер, еластичний елемент транспортера, гвинтовий робочий орган, параметри гвинтового транспортера, ступінь пошкодження зерна

Анотація

Гвинтові транспортери мають широке використання у різних галузях економіки, зокрема у фармацевтичній галузі, харчовій та переробній промисловості, а також у сільському господарстві. До гвинтових транспортерів висуваються вимоги, що залежать від матеріалу, який транспортується. Однією з вимог є забезпечення можливості безпечного переміщення матеріалів, що легко пошкоджуються, зокрема зернових мас. У статті представлено теоретичне обґрунтування підвищення ефективності транспортування сипких вантажів гвинтовими транспортерами. Також у статті проведено аналіз останніх досліджень за цією проблематикою. У результаті огляду джерел інформації визначена проблема, яку необхідно вирішити. Метою проведеного дослідження є визначення продуктивності транспортування сипких матеріалів та встановлення ступеня травмування зернового матеріалу розробленими гвинтовими робочими органами із еластичними поверхнями. Для пошуку нових варіантів гвинтових робочих органів із еластичними поверхнями, які б забезпечували мінімальне пошкодження зернових матеріалів, використано метод синтезу ієрархічних груп за допомогою морфологічного аналізу. Експерименти проведені для різних типів робочих органів із еластичними поверхнями: із суцільним камеро-подібним елементом; із периферійною еластичною щіткоподібною частиною; із щіткоподібним елементом. У статті запропоновані рекомендації щодо вибору частоти обертання шнеку для мінімізації пошкоджень сипких матеріалів. Також встановлено раціональний кут нахилу гвинтового робочого органу, за якого продуктивність шнекового транспортера буде максимальною. Встановлено, що продуктивність зростає із збільшенням внутрішнього діаметра кожуха шнека і частоти обертання гвинтових робочих органів у випадку горизонтального розташування.

Опубліковано
2021-12-08