ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СТЕБЛОСТОЮ ЛЬОНУ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

  • О.О. Ягелюк Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • В.Ф. Дідух Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • С.В. Ягелюк Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Ключові слова: льон, безпілотний літальний апарат, оцінювання якості льону, стебла льону, прогресивні технології в сільському господарстві

Анотація

Внаслідок війни в економіці України сформувалися умови, які потребують інноваційних рішень в сільськогосподарському виробництві. Модернізація та впровадження інноваційних технологій в агропромисловому комплексі сприятиме успішному та швидкому відновленню економіки України. Невід’ємною частиною сучасних технологій, що можуть бути використані у сільському господарстві, є безпілотні літальні апарати. Запропоновано використовувати безпілотні літальні апарати для оцінювання показників якості стеблостою льону олійного та льону-довгунця. Льон має велику практичну цінність завдяки комплексному використанню його урожаю у продовольчій та непродовольчій галузях промисловості. Обсяги вирощування льону у світі щорічно зростають. Методика використання безпілотних літальних апаратів може бути заснована на моніторингу та аналізі колірних характеристик стеблостою льону, що отримані за допомогою фото-обладнання. Для впровадження методики оцінювання показників якості стеблостою льону за допомогою безпілотних літальних апаратів необхідно створити калібрувальні таблиці колірних характеристик рослин залежно від фази дозрівання, довжини та вологості стебел, а також вмісту волокна. Застосування методу оцінювання якості стеблостою льону з використанням безпілотних літальних апаратів дозволяє: отримувати дані детального моніторинг стану посівів льону олійного та льону-довгунця в режимі on-line; з високою точністю вибирати раціональну технологію перероблення льону з урахуванням якісно-кількісних показників стеблостою та досягати високої ефективності використання всього біологічного потенціалу цієї культури. Запропонований метод оцінювання стану посівів є універсальним та може використовуватися агропромисловими підприємствами та фермерськими господарствами для дослідження посівів інших сільськогосподарських культур.

Посилання

Drone Engr. (n.d.). Baby shark VTOL 250 Fixed wing air frame for UAV building. Retrieved May 5, 2023, from https://www.droneassemble.com/product/baby-shark-vtol-250-fixed-wing-kit-air-frame-for-uav-building/

Dudarev, I., & Say, V. (2020). Development of resource-saving technology of linseed harvesting. Journal of Natural Fibers, 17(9), 1307-1316.

Edan, Y., Han, S., & Kondo, N. (2009). Automation in agriculture. In S. Y. Nof (Ed.), Springer handbook of automation (pp. 1095-1128). Berlin, Heidelberg: Springer.

FAOSTAT. (n.d.). Compare Data. Retrieved May 2, 2023, from https://www.fao.org/faostat/en/#compare

Sylvester, G. (2018). E-Agriculture in action: drones for agriculture. Bangkok: Published by Food and Agriculture Organization of the United Nations and International Telecommunication Union.

Trade Map. (n.d). ДМСУ, продовольчий експорт (DMSU, food export). Retrieved May 5, 2023, from https://www.trademap.org/Index.aspx

Vroegindeweij, B. A., van Wijk, S. W., & van Henten, E. (2014). Autonomous unmanned aerial vehicles for agricultural applications. Zurich, Switzerland.

Wingtra. (n.d.). VTOL drone – WingtraOne GEN II. Retrieved May 5, 2023, from https://wingtra.com/mapping-drone-wingtraone/vtol-drone/

Yaheliuk, S., Didukh, V., & Boyko, G. (2020). The improved technology of biomass processing to obtain products of various applications. Agricultural Machines, 45, 155-164. https://doi.org/10.36910/acm.vi45.382

Yinka-Banjo, C., & Ajayi, O. (2020). Sky-farmers: Applications of unmanned aerial vehicles (UAV) in agriculture. Autonomous Vehicles. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.89488

Налобіна, О. О. (2008). Механіко-технологічні основи процесів взаємодії робочих органів льонозбирального комбайна з рослинним матеріалом (Mechanical and technological bases of the processes of interaction of the working bodies of the flax harvester with plant material) [Дисертація д-ра техн. наук]. Луцький державний технічний університет, Луцьк.

Сай, В., Дідух, В., & Тараймович, І. (2009). Перспективи вирощування льону олійного на Волині (Prospects for growing oilseed flax in Volyn). Легка промисловість, 3, 10-11.

УКРСТАТ. (n.d.). Сільське господарство України (Agriculture of Ukraine). Retrieved May 5, 2023, from https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/09/zb_sg_20.pdf

Хайліс, Г., Харчук, О., Толстушко, М., & Толстушко, Н. (2013). Аналіз розстилальних пристроїв льонозбиральних машин (Analysis of spreading devices of flax harvesting machines). Сільськогосподарські машини, 26, 120-124.

Юхимчук, С. Ф. (1998). Обґрунтування параметрів і дослідження роботи льонобральних апаратів з поперечними рівчаками (Justification of the parameters and study of the operation of the flax-pulling devices with transverse flows) [Дисертація канд. техн. наук]. Луцький державний технічний університет, Луцьк.

Ягелюк, С., & Дідух, В. (2020). Концептуальна модель технологій переробки стебел льону (A concept model of technologies for processing flax stems). Сільськогосподарські машини, 44, 155-164. https://doi.org/10.36910/agromash.vi44.300

Ягелюк, С., & Дідух, В. (2021). Формування якості льняної продукції (Flax product quality formation). Луцьк: ЛНТУ.

Опубліковано
2023-06-28