ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ МАШИНО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ ПРИ РОБОТІ НА СХИЛАХ

  • В.В. Сацюк Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • Р.В. Кірчук Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • С.М. Хомич Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Ключові слова: точність позиціонування машино-тракторного агрегата, навігаційна система, робота на схилах, система паралельного водіння, точне землеробство

Анотація

В Україні використовується система точного землеробства, що базується на геоінформаційних технологіях. Якість виконання технологічних операцій залежить від точності позиціонування машино-тракторного агрегата. В Україні значна частина сільськогосподарських угідь розташована на схилах. У випадку використання на схилах агрегатів, що оснащені навігаційним обладнанням без гіроскопа, точність позиціонування буде залежати від похибок, які зумовлені як сигналами корекції, так і кутом нахилу робочої ділянки. У статті проведено теоретичні дослідження впливу висоти розташування антени навігаційного обладнання та кута поперечного нахилу робочої ділянки поля на похибку позиціонування агрегата на полі. Встановлено, що похибка позиціонування агрегата, яка зумовлена поперечним схилом ділянки, суттєво зростає із збільшенням кута нахилу ділянки та висоти розташування антени. Для підтвердження отриманих теоретичним шляхом даних було проведено експеримент із використання некомпозиційного плану Бокса-Бенкена. Використовуючи систему паралельного водіння ASN-Agro із програмним забезпеченням ASN-Agro V1.03 досліджено точність позиціонування машино-тракторного агрегата. Для досліджень використовували машино-тракторний агрегат у складі: трактор МТЗ1221, оприскувач ОГН 800/16, система паралельного водіння ASN-Agro. Дослідження проводили з урахуванням факторів: висота розташування антени навігаційного обладнання, кут поперечного нахилу робочої ділянки, швидкість руху машино-тракторного агрегата. Висота розташування антени навігаційного обладнання над поверхнею робочої ділянки становила 1–2,8 м. Кут поперечного нахилу робочої ділянки становив 0–3 град. Аналіз експериментальних даних показує, що суттєвий вплив на точність позиціонування агрегата на полі мають кут поперечного нахилу поверхні поля та висота розташування антени навігаційного обладнання.

Посилання

Finger, R., Swinton, S. M., Benni, N. E., & Walter, A. (2019). Precision farming at the nexus of agricultural production and the environment. Annual Review of Resource Economics, 11(1). https://doi.org/10.1146/annurev-resource-100518-093929

Neményi, M., Mesterházi, P. Á., Pecze, Z., & Stépán, Z. (2003). The role of GIS and GPS in precision farming. Computers and Electronics in Agriculture, 40(1-3), 45-55. https://doi.org/10.1016/s0168-1699(03)00010-3

Raj, E. F. I., Appadurai, M., & Athiappan, K. (2021). Precision farming in modern agriculture. In Choudhury, A., Biswas, A., Singh, T.P., Ghosh, S.K. (eds) Smart Agriculture Automation Using Advanced Technologies. Transactions on Computer Systems and Networks. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6124-2_4

Shibusawa, S. (2001). Precision farming approaches for small scale farms. IFAC Proceedings Volumes, 34(11), 22-27. https://doi.org/10.1016/s1474-6670 (17)34099-5

Вечера, О. М., Роговський, І. Л., & Пастушенко, С. І. (2018). Навігаційні системи в технологіях точного землеробства (Navigation systems in precision farming). Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК, 296, 133-138. https://doi.org/10.31548/machenergy.2018.02.133-138

Сацюк, В. (2022). Дослідження точності руху машинно-тракторного агрегату із використанням глобальних навігаційних супутникових систем у технологічних операціях вирощування сої (Study of the accuracy of the movement of machine-tractor units using Global Navigation Satellite Systems in technological operations of soybean cultivation) [Кваліфікаційна робота магістра]. Луцький національний технічний університет, Луцьк.

Сацюк, В. В., Дідух, В. Ф., & Федонюк, М. А. (2022). Дослідження якісних показників прийому сигналів GNSS навігаційним обладнанням машинно-тракторних агрегатів (Research of quality indicators of GNSS signal receipt by navigation equipment of machine-tractor units). Сільськогосподарські машини, 48, 94-99. https://doi.org/10.36910/acm.vi48.880

Холодюк, О. В. (2020). Глобальні навігаційні супутникові системи та їх роль у технологіях точного землеробства (Global navigation satellite systems and their role in precision agriculture technologies). Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2(109), 71-87. https://doi.org/10.37128/2520-6168-2020-2-8

Опубліковано
2023-06-26