ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ УКРАЇНИ

  • Н.П. Ковальчук Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • С.Р. Петрук Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Ключові слова: лісові насадження, ліс, лісові вирубки, лісові пожежі, антропогенний вплив на ліс

Анотація

Описано вплив факторів навколишнього середовища на сучасний стан лісів України. Однією з найважливіших проблем лісових насаджень є зміни клімату, які мають глобальний характер. Лісова галузь України потерпає від того, що дубові та соснові ліси усихають. Спостерігається пересихання заболочених лісових територій, а також боліт, що є складовими лісових екосистем. Причинами пересихання, особливо на Поліссі, є зміни клімату, що характеризуються тривалими посухами, а також меліорація заболочених регіонів, яка проведена у минулому столітті. Найбільш негативний вплив на лісові екосистеми спричинено антропогенною діяльністю, зокрема воєнними діями, які зумовлюють важкі наслідки. Негативним фактором, який спричиняє знищення рослинного світу, надґрунтового покриву, а також порушує нормальне функціонування лісової екосистеми, є лісові пожежі. Антропогенним чинником, що безпосередньо чинить вплив на стан лісових екосистем та характеризується швидкими темпами зростання, є господарська діяльність, зокрема вирубування стиглих деревостанів з метою заготівлі деревини. Під час їх проведення технологічні процеси лісозаготівлі не завжди відповідають специфіці природно-кліматичних умов конкретного регіону. Під час проведення лісосічних робіт відбувається процес перемішування, ущільнення та часткового переміщення ґрунту. Зменшення продуктивності лісів зумовить цілу низку незворотних негативних процесів, зокрема: зменшення поглинання вуглецю; збільшення тривалості посухи; усихання певних типів лісу; зростання пожежної небезпеки; збільшення пошкодження насаджень через вітровали; зникнення частини лісових біотопів, а саме, заболочених ділянок лісу та деяких боліт; зникнення ділянок з ялинниками, зокрема у зоні Поліссі, що спричинить зменшення лісового біорізноманіття. Пріоритетом має стати збереження, відновлення та охорона природних лісів.

Посилання

Богомаз, М. (2022). Через пожежі у 2022 році Україна вже втратила в 30 разів більше лісів, ніж у попередні періоди (Due to fires in 2022, Ukraine has already lost 30 times more forests than in previous periods). Retrieved May 4, 2023, from https://rubryka.com/2022/11/03/cherez-pozhezhi-u-2022-rotsi-ukrayina-vzhe-vtratyla-v-30-raziv-bilshe-lisiv-nizh-u-poperedni-periody-wwf-ukrayina/

Відкритий ліс. (2022). В Держлісагентстві придумали, як побороти масштабні незаконні рубки (The State Forestry Agency has come up with a way to combat large-scale illegal logging). Retrieved May 11, 2023, from https://www.openforest.org.ua/245007/

Державне агентство лісових ресурсів України. (n.d.a). Загальна характеристика лісів України (General characteristics of the forests of Ukraine). Retrieved May 10, 2023, from https://forest.gov.ua/napryamki-diyalnosti/lisi-ukrayini/zagalna-harakteristika-lisiv-ukrayini

Державне агентство лісових ресурсів України. (n.d.b). Публічний звіт голови Державного агентства лісових ресурсів України за 2022 рік (Public report of the head of the State Forest Resources Agency of Ukraine for 2022). Retrieved May 12, 2023, from https://forest.gov.ua/storage/app/sites/8/publich_zvit/publichnii-zvit-za-2022.pdf

Ковальчук, Н. П. (2006). Еколого-біологічні особливості формування зелених насаджень м. Луцька (Ecological and biological features of the formation of green spaces in the city of Lutsk) [Дисертація канд. с.-г. наук]. Волинський державний університет ім. Лесі Українки, Луцьк.

Ковальчук, Н. П., & Толстушко, Н. О. (2022). Лісові фітоценози України в умовах воєнного стану (Forest phytocoenoses of Ukraine under conditions of marital state). Сільськогосподарські машини, 48, 88-92. https://doi.org/10.36910/acm.vi48.879

Кутя, М. М., & Гірс, О. А. (2012). Характеристика рекреаційних навантажень та рекреаційної місткості лісопаркових ландшафтів Києва (Description of recreational loading and recreational capacity of Kyiv forest park landscapes). Науковий вісник НЛТУ України, 22(12), 86-90.

Кучерявий, В. П. (2001). Урбоекологія (Urboecology). Львів: Світ.

Кучерявий, В. П. (2003). Фітомеліорація (Phytomelioration). Львів: Світ.

Кучерявий, В. П. (2011). Урбоекологія, фітомеліорація: витоки і шляхи розвитку (Urboecology, phytomelioration: origins and ways of development). Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 2, 25-30.

Кучерявий, В. А., Дудин, Р. Б., Ковальчук, Н. П., & Пилат, О. С. (2004). Дерева, чагарники, ліани в ландшафтній архітектурі (Trees, shrubs, vines in landscape architecture). Львів: Кварт.

Кучерявий, В. П., Данилик, І. М., Данилик, Р. М., Скробала, В. М., & Пархуць, Л. В. (2011). Урбанізація рослинного покриву Карпатського села Бусовисько (середні Бескиди) (Urbanization of vegetational cover in Busovysko Carpathian village (Middle Beskyds)). Науковий вісник НЛТУ України, 21(16), 39-48.

Кучерявий, В. П., & Кучерявий, В. С. (2020). Озеленення населених місць (Landscaping of populated areas). Львів: Видавництво «Новий Світ-2000».

Миклуш, С. І., & Миклуш, Ю. С. (2010). Підходи до оцінки рекреаційних рівнинних букових лісів (Approaches of assessment of recreational plane beech forests). Науковий вісник НЛТУ України, 20(9), 56-60.

Опубліковано
2023-06-26