РОЗРАХУНОК БРАЛЬНОЇ СЕКЦІЇ ДИСКОВО-ПАСОВОГО ЛЬОНОБРАЛЬНОГО АПАРАТА

  • С.М. Юхимчук Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • С.Ф. Юхимчук Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • М.М. Толстушко Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • Л.М. Дацюк Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Ключові слова: брання льону, стебла льону, дисково-пасовий бральний апарат, бральний рівчак, потужність приводу

Анотація

Для витягування стебел льону-довгунця з ґрунту під час збирання використовуються бральні апарати. Найбільш поширеними є пасові та пасово-дискові бральні апарати. Бральні паси виготовляють з гуми, що армована капроновими нитками. Вони розтягуються та потребують періодичного підтягування, а у випадку зношування – заміни. Також ці конструкції бральних апаратів є металомісткими. У статті запропоновано конструкцію дисково-пасового льонобрального апарата, яка дозволить підвищити довговічності бральних пасів та зменшити металомісткість льонозбиральної машини. Дисково-пасовий льонобральний апарат містить збірну раму та розташовані на ній подільники, бральний вузол і поперечний транспортер. Бральний вузол виконано у вигляді активних бральних дисків, що контактують із бральними пасами, кожен з яких встановлений на двох роликах, один з яких підпружинений. Визначено потужність, що необхідна для приводу бральної секції, яка складається із потужностей, що необхідні для приводу притискного пасового механізму, витягування стебел льону з ґрунту та транспортування стебел бральним рівчаком. З умови непроковзування стебел у бральному рівчаку під час їх брання визначено необхідний тиск брального паса на бральний диск. Також, ураховуючи інерційне навантаження стебел під час руху криволінійним бральним рівчаком, визначено величину послаблення тиску у бральному рівчаку. Необхідний тиск у бральному рівчаку забезпечується натягом брального паса підпружиненим натяжним пристроєм. Також удосконалено конструкцію натяжного пристрою. Обчислено необхідний натяг брального паса та підібрано пружину стискання натяжного механізму. Вибрано гідромотор для приводу бральної секції дисково-пасового льонобрального апарата. Розроблено ескіз креслення приводу брального диска.

Посилання

Дацюк, Л. М., Хайліс, Г. А., & Юхимчук, С. Ф. (2012). Механізація комбайнового і роздільного способів збирання льону (Mechanization of combine and two-phase methods of flax harvesting). Луцьк: РВВ ЛНТУ.

Дідух, В. Ф., Ковалишин, С. Й., Дударєв, І. М., & Тараймович, І. В. (2013). Технології вирощування, збирання та переробки льону-довгунця (Technologies of cultivation, harvesting and processing of fibre flax). Львів: Львівський НАУ.

Дударєв, І. М. (2015). Теоретичні основи модернізації машин для виробництва льону (Theoretical basis for the modernisation of flax production machinery). Луцьк: РВВ ЛНТУ.

Федорець, В. О., Педченко, М. Н., Струтинський, В. Б. та ін. (1995). Гідроприводи та гідропневмоавтоматика (Hydraulic drives and hydropneumatic automation). Київ: Вища школа.

Хайлис, Г. А. (2011). Теория льноуборочных машин (The theory of flax harvesters). Москва: Росинформагротех.

Хайліс, Г. А., & Федорусь, Ю. В. (2009). Механіка рослинних матеріалів (Mechanics of plant materials). Луцьк: РВВ ЛНТУ.

Юхимчук, С. М., Толстушко, М. М., & Юхимчук, С. Ф. (2022a). Кінематика дисково-пасового льонобрального апарата (Kinematics of the disc-belt flax pulling device). Сільськогосподарські машини, 48, 81-87. https://doi.org/10.36910/acm.vi48.865

Юхимчук, С. М., Толстушко, М. М., Юхимчук, С. Ф., & Дацюк, Л. М. (2022b). Розробка конструкції дисково-пасового льонобрального апарата (Development of the design of a disc-belt flax-pulling device). Наукові нотатки, 73, 239-242. https://doi.org/10.36910/775.24153966.2022.73.35

DEHONDT Technologies. (n.d.). La passion le lin. Retrieved April 10, 2023, from http://www.dehondt-lin.com/

Union. (n.d.). Onze machines. Retrieved April 10, 2023, from https://www.unionmachines.com/nl/machine

Опубліковано
2023-06-26