МОДЕЛЮВАННЯ СУШІННЯ НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

  • Т.О. Гапонюк Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • Р.В. Кірчук Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • Л.Ю. Забродоцька Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Ключові слова: модель сушіння, кінетика сушіння, олійні культури, льон олійний, енергозбереження

Анотація

Аграрний сектор економіки збільшує виробництво олійних культур. Попит на рослинні олії зростає у всьому світі. Ціни на олійні культури вищі, ніж на зернові. Попри зростання собівартості агропродукції, рентабельність вирощування олійних культур визначає тенденцію зростання обсягів їх виробництва та перероблення. Переробна промисловість є одним із основних і найбільших споживачів олійних культур. В Україні основними олійними культурами є соняшник, соя, ріпак, льон. В Україні, зокрема у Західному Поліссі, все більше уваги приділяється вирощуванню льону олійного. Основна цінність льону олійного полягає в насінні, тому під час вирощування цієї культури важливо отримати насіння високої якості. Погодні умови можуть спричинити підвищену вологість насіння. Надмірна вологість насіння під час зберігання дуже негативно впливає на якість насіння, спричиняє його псування і, як наслідок, значні втрати на етапі післязбирального оброблення та зберігання, що спричиняє необхідності штучного сушіння насіння. Мета дослідження – шляхом моделювання процесу сушіння обґрунтувати найбільш раціональні режими сушіння насіння льону, що забезпечують високу продуктивність та якість насіння, уникаючи небажаних надлишкових витрат енергії. Експериментальні дослідження проводили на розробленій установці. Для дослідження використовували льон олійний сорту «Південна ніч», що отриманий шляхом збирання прямим комбайнуванням. Початкова вологість насіння льону становила 14,3%. Сушіння насіння льону проводили за температури сушильного агента 35, 45, 55 та 65°С. Швидкість потоку повітря в сушильній камері становила 1,9–2,0 м/с, товщина шару льону – 2 см. У статті узагальнено моделі процесу сушіння сипких матеріалів. Коефіцієнти моделей процесу сушіння були отримані за результатами нелінійного регресійного аналізу, що проведено за допомогою програмного забезпечення SPSS 17.0. Оцінено точність моделей процесу сушіння.

Посилання

Cihan, A., Kahveci, K., & Hacıhafızoğlu, O. (2007). Modelling of intermittent drying of thin layer rough rice. Journal of Food Engineering, 79(1), 293-298. http://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.01.057

Didukh, V. F. (2002). Increasing the efficiency of drying agricultural materials (Підвищення ефективності сушіння сільськогосподарських матеріалів). Lutsk: RVV LDTU. (in Ukrainian)

Didukh, V. F., Dudarev, І. М., & Kirchuk, R. V. (2008). Harvesting and primary processing of fibre flax (Збирання та первинна переробка льону-довгунця). Lutsk: RVV LNTU. (in Ukrainian)

Didukh, V., Kirchuk, R., & Yaschuk, A. (2013). Modeling of motion of material on the surface of spiral activator in bulk materials dryer. TEKA. Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture, 15(4), 140-146.

Doymaz, I., & Pala, M. (2003). The thin-layer drying characteristics of corn. Journal of Food Engineering, 60, 125-130. http://dx.doi.org/10.1016/S0260-8774(03)00025-6

Dudarev, I., & Kirchuk, R. (2011). Reasoning of technology and design parameters of oil flax harvesting machines. INMATEH – Agricultural engineering, 33(1), 37-42.

Mujumdar, A. S. (2006). Handbook of industrial drying. CRC Press.

Rafiee, Sh., Keyhani, A., Sharifi, M., Jafari, A., Mobli, H., & Tabatabaeefar, A. (2009). Thin layer drying properties of soybean (Viliamz Cultivar). Journal of Agricultural Science and Technology, 11, 289-300.

Yadollahinia, A. R., Omid, M., & Rafiee, S. (2008). Design and fabrication of experimental dryer for studying agricultural products. International Journal of Agriculture & Biology, 10, 61-65.

Yaschuk, А. А., & Kirchuk, R. V. (2011). Study of the drying kinetics of linseed with development of the dryer design (Дослідження кінетики сушіння насіння льону олійного з розробкою конструкції сушарки). Design, Production and Exploitation of Agricultural Machines, 41(1), 309-314. (in Ukrainian)

Yaschuk, A., Kirchuk, R., & Dudarev, I. (2013). Research of the process of aeration of a layer of bulk material. INMATEH – Agricultural engineering, 40(2), 73-79.

Опубліковано
2023-06-26