ПОШКОДЖЕННЯ БУЛЬБ КАРТОПЛІ ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ

  • А.В. Шимко Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна
  • О.З. Бундза Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна
  • В.Л. Мартинюк Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Ключові слова: картопля, механічні пошкодження картоплі, транспортування картоплі, самоскидний кузов, вивантаження картоплі

Анотація

Картопля – це один із основних продуктів харчування та є найпопулярнішою культурою в агровиробництві. Україна має сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування цієї культури, але ефективність її виробництва, порівняно з провідними виробниками Європи та світу, залишається низькою. Ефективність галузі залежить від багатьох факторів, зокрема збереження зібраного урожаю. Картопля, що закладається на зберігання, не повинна мати механічних пошкоджень, які спричиняють розвиток у бульбах збудників грибкових та бактеріальних хвороб. Під час збирання бульби картоплі взаємодіють із робочими органами машин і зазнають пошкоджень. Зокрема, однією з причин механічного пошкодження є удар бульб під час завантаження їх у транспортні засоби, перевезення та розвантаження. Пошук шляхів удосконалення процесу транспортування бульб картоплі є актуальним завданням. У статті викладено результати експериментальних досліджень, що спрямовані на виявлення основних видів механічних пошкоджень, які є наслідком ударних навантажень під час завантаження картоплі у кузов транспортного засобу, подальшого її транспортування та вивантаження. Встановлено, що найчастіше спостерігається такий вид пошкодження як здирання шкірки на бульбах – у 9,7%. З метою зменшення механічного пошкодження бульб картоплі під час розвантаження самоскидних кузовів технічних засобів запропоновано оснащувати кузов додатковим обладнанням, що гасить ударні навантаження. Модернізована конструкція кузова транспортного засобу для перевезення бульб картоплі містить регульовані рухомі вертикальні перегородки та розсувний задній борт. Модернізація кузова дозволяє зменшити швидкість висипання бульб картоплі з кузова внаслідок поступового і незалежного відкриття перегородок. Крім того, конструкція заднього борта унеможливлює удар бульб по поверхні ґрунту.

Посилання

Bouman, F. J. A. (1994). Rotating and accumulating savings and credit associations: A development perspective. World Development, 23(3), 371-384. https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)00141-K

Herold, B., Geyer, M., & Studman, C. J., (2001). Fruit contact pressure distributions – equipment. Computers and Electronics in Agriculture, 32, 167-179.

Molema, G. J. (1999). Mechanical force and subcutaneous tissue discolouration in potato [PhD Thesis]. Wageningen University, Wageningen.

O’Brian, M. (1972). Bulk handling and transportation of fruits and vegetables. Proceedings of the International Horticultural Congress (pp. 405-411). Tell-Aviv.

Rady, A. M., & Soliman, N. (2015). Evaluation of mechanical damage of Lady Rosetta potato tubers using different methods. International Journal of Postharvest Technology and Innovation, 5(2), 125-148. https://doi.org/10.1504/IJPTI.2015.074322

Державна служба статистики України. (2023). Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур за їх видами та по регіонах (Areas, gross harvests and productivity of agricultural crops by their types and by regions). Retrieved April 26, 2023, from https://www.ukrstat.gov.ua/

Заводнов, С. В. (2002). Исследования взаимодействия клубней картофеля с рабочими органами сельскохозяйственных машин (Study of the interaction of potato tubers with the working bodies of agricultural machines) [Дисертація канд. техн. наук]. Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкипа, Москва.

Загорянський, В. Г., Гайкова, Т. В., Хорольский, В. Л., & Кузєв, І. О. (2018). Збереження якісних характеристик картоплі в післязбиральний період шляхом удосконалення процесу транспортування і супутніх операцій (Preservation of quality characteristics of potatoes in the post-harvest period by improving the transportation process and related operations). Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 4, 81-86.

Успенский, И. А., Булатов, Е. П., Рембалович, Г. К., Кокорев, Г. Д., & Юхин, И. А. (2011). Патент РФ 105233. Самосвальный кузов транспортного средства для перевозки легкоповреждаемой сельскохозяйственной продукции (Dump body of a vehicle for the transportation of easily damaged agricultural products). Москва: Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ.

Опубліковано
2023-06-26