ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТУ НА ЙОГО ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • О.О. Налобіна Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна
  • М.В. Голотюк Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна
  • В.С. Пуць Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Ключові слова: ґрунт, вплив техніки на ґрунт, щільність ґрунту, водопроникність ґрунту, біотичні характеристики ґрунту

Анотація

Основними проблемами землеробства є: руйнування структури та ущільнення ґрунту; водна та вітрова ерозія ґрунтів; втрата гумусу; руйнування ґрунтових екосистем. Деградація ґрунтів – це проблема сучасності. Одним із факторів, що спричиняє деградацію ґрунтів є ущільнення. Ущільнення ґрунту на полях є наслідком використання важкої сільськогосподарської техніки. Під час вирощування сільськогосподарських культур машинно-тракторні агрегати здійснюють 5–15 проходів полем, ущільнюючи орний та підорний шари ґрунту. Це спричиняє погіршення аерації, умов життєдіяльності ефективних ґрунтових мікроорганізмів та поглинання рослинами елементів живлення із ґрунту і, як наслідок, спричиняє погіршення розвитку кореневої системи рослин. У статті викладено результати оцінювання показників щільності сірого опідзоленого легкосуглинкового ґрунту на різних глибинах у польових умовах господарств Рівненської області (Україна) та впливу ущільнення ґрунту на його фізико-механічні та біотичні характеристики. Дослідження проходили в рамках першого етапу реалізації проєкту, який виконується згідно з угодами щодо співпраці із провідними аграрними господарствами Рівненської області (Україна). Показник щільності ґрунту визначався в колії колісних тракторів та трактора з гусеничною ходовою системою після одного, двох і трьох проходів. Встановлено, що найбільше зростання щільності ґрунту спостерігається на глибині 20–30 см після першого проходу трактора незалежно від виду ходової системи. Після другого та, особливо, третього проходів ущільнення, за умови використання тракторів із різною ходовою системою, зростає на різних глибинах. Проведено оцінювання впливу зміни щільності ґрунту на його водопроникність. Досліджено вплив щільності ґрунту на його біотичні характеристики.

Посилання

Alaoui, A., & Diserens, E. (2011). Changes in soil structure following passage of a tracked heavy machine. Geoderma, 163(3-4), 283-290.

Batey, T. (2009). Soil compaction and soil management – a review. Soil Use and Management, 25(4), 335-345.

Horn, R., Domżżał, H., Słowińska-Jurkiewicz, A., & Van Ouwerkerk, C. (1995). Soil

compaction processes and their effects on the structure of arable soils and the environment. Soil and Tillage Research, 35(1), 23-36.

Nawaz, M. F., Bourrié, G., & Trolard, F. (2013). Soil compaction and modelling. A review. Agronomy for Sustainable Development, 33, 291-309. https://doi.org/10.1007/s13593-011-0071-8

Sakai, H., Nordfjell, T., Suadicani, K., Talbot, B., & Bøllehuus, E. (2008). Soil compaction on forest soils from different kinds of tires and tracks and possibility of accurate estimate. Croatian Journal of Forest Engineering, 29(1), 15-27.

Smith, C., Johnston, M., & Lorentz, S. (1997). Assessing the compaction susceptibility of South African forestry soils. I. The effect of soil type, water content and applied pressure on uni-axial compaction. Soil and Tillage Research, 41(1), 53-73.

Vetten, L. D. (2014). A comparison of methods assessing soil compaction on black vertosols. South-Eastern Queensland, Australia.

Yavuzcan, H. G., Matthies, D., & Auernhammer, H. (2005). Vulnerability of Bavarian silty loam soil to compaction under heavy wheel traffic: impacts of tillage method and soil water content. Soil and Tillage Research, 84(2), 200-215.

Агроном. (2020). Як щільність ґрунту впливає на урожайність с.-г. культур (How the density of the soil affects the yield of agricultural crops). Retrieved April 2, 2023, from https://www.agronom.com.ua/yak-shhilnist-gruntu-vplyvaye-na-urozhajnist-s-g-kultur/

Гаськевич, В. Г., Папіш, І. Я., & Телегуз, О. Г. (2021). Фізика ґрунтів (Soil physics). Львів: ЛНУ імені Івана Франка.

Опубліковано
2023-06-26