ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ СТЕБЕЛ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ВАЛЬЦЯМИ З ТРАПЕЦІЄПОДІБНИМИ ЗУБЦЯМИ

  • В.Ф. Дідух Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • Д.С. Альбота Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • М.В. Бодак Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Ключові слова: льон олійний, стебло льону, м’яльні вальці, руйнування стебла, трапецієподібний зубець

Анотація

Ефективність виробництва льону олійного залежить від ступеня використання всіх складових урожаю. Внаслідок кліматичних змін, що зумовлені глобальним потеплінням, льон олійний вирощують по всій території України. Урожайність стеблової маси у північних областях України значно вища ніж у південних областях і досягає 45 ц/га. Наявність волокна в стеблах льону олійного надає їм пружних властивостей. Відповідно, виникають складнощі із формуванням рулонів. У статті досліджено процес взаємодії стебел льону олійного з трапецієподібними зубцями вальців. Запропоновано нову методику дослідження статичного руйнування окремого стебла льону  та представлені результати експериментальних досліджень руйнування стебла із використанням моделі трапецієподібного зубця. Визначені фактори, які впливають на значення статичного переміщення та динамічних характеристик шару стебел льону. Проведено аналіз процесу проходження окремого стебла льону олійного між вальцями та визначені сили, які діють на стебло під час взаємодії з вальцями. Для збереження цілісності волокна льону та забезпечення нерозривності потоку стебел під час оброблення проведені дослідження з визначення розривної сили стебел льону. Встановлені переваги використання запропонованого профілю зубців м’яльних вальців декортикатора та проведено розрахунок процесу руйнування стебла льону олійного ребром трапецієподібного зубця. Оброблення стебел льону запропонованими вальцями з трапецієподібними зубцями дозволяє досягнути зменшення пружних властивостей стебел і зберегти цілісність волокна, оскільки зусилля руйнування стебел ударом зубця менше порівняно з розривним зусиллям стебла. Результати проведених досліджень дозволяють обґрунтувати профіль зубців вальців декортикатора машини для збирання льону олійного.

Посилання

Didukh, V., Yageliuk, S., Artyukh, T, Albota, D, & Goliy, O. (2022). Decrease of elastic properties of oleaginous flax residues by decortication. INMATEH – Agricultural Engineering, 67(2), 285-292. https://doi.org/10.35633/inmateh-67-29

Dudarev, I., & Say, V. (2020). Development of resource-saving technology of linseed harvesting. Journal of Natural Fibers, 17(9), 1307-1316. https://doi.org/10.1080/15440478.2018.1558161

Goudenhooft, C., Siniscalco, D., Arnould, O., Bourmaud, A., Sire, O., Gorshkova, T., & Baley, C. (2018). Investigation of the mechanical properties of flax cell walls during plant development: the relation between performance and cell wall structure. Fibers, 6(1), 6. https://doi.org/10.3390/fib6010006

Stamboulis, A., Baillie, C. A., & Peijs, T. (2001). Effects of environmental conditions on mechanical and physical properties of flax fibers. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 32(8), 1105-1115.

Yaheliuk, S., Didukh, V., Busnyuk, V., Boyko, G., & Shubalyi, O. (2020). Optimization on efficient combustion process of small-sized fuel rolls made of oleaginous flax residues. INMATEH – Agricultural Engineering, 62(3), 361-368. https://doi.org/10.35633/inmateh-62-38

Альбота, Д. С., Бодак, М. В., & Дідух, В. Ф. (2022). Обґрунтування конструкції підбирача валків льону олійного для роздільної технології (Design reasoning of oilseed flax windrow picker for two-phase harvesting). Сільськогосподарські машини, 48, 30-37. https://doi.org/10.36910/acm.vi48.780

Дідух, В. Ф., & Альбота, Д. С. (2021). Визначення коефіцієнта пружності стебел льону олійного (Determination of the coefficient of elasticity of oil flax stems). Сільськогосподарські машини, 46, 21-29. https://doi.org/10.36910/acm.vi46.487

Дідух, В. Ф., & Бодак, М. В. (2022). Вибір способу збирання льону олійного для збереження волокна (The choice of the method of collecting oil flax to preserve the fiber). The 4th International scientific and practical conference «Eurasian scientific discussions» (pp. 11-17). Barcelona: Barca Academy Publishing.

Дідух, В. Ф., Ягелюк, С. В., Альбота, Д. С., & Бодак, М. В. (2021). Патент України 147778. Машина для підбирання валків льону олійного (Machine for picking rolls of oilseed flax). Київ: ДП «Український інститут інтелектуальної власності».

Онюх, Ю. М. (2019). Удосконалення технології первинної переробки льону олійного, вирощеного в умовах Західного Полісся. Кваліфікаційна наукова робота як рукопис (Improvement of the technology of primary processing of oilseed flax grown in the conditions of the Western Polissia) (Автореф. дис. канд. техн. наук). Херсонський національний технічний університет. Херсон.

Хайліс, Г. А. (2004). Механіка рослинних матеріалів (Mechanics of plant materials). Луцьк: РВВ ЛДТУ.

Опубліковано
2023-06-26