ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ САПРОПЕЛЮ ПРИРОДНОЇ ВОЛОГОСТІ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗА ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ НЕСТАЧІ ВОЛОГИ

  • І.Є. Цизь Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • В.Ф. Дідух Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • О.В. Голій ДПЕДГ «Еліта», Рокині, Україна
  • В.О. Хвесик Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ, Любешів, Україна
  • В.О. Голій ТОВ «Телесвіт», Луцьк, Україна
Ключові слова: родючість ґрунту, недостатнє зволоження, сапропель природної вологості, урожайність сої, технологія Strip-till

Анотація

Одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур здебільшого залежить від погодних умов, які з кожним роком змінюються. У результаті процесів деградації у ґрунтах України вміст гумусу знизився майже на третину та продовжує зменшуватися. Одним із шляхів поповнення гумінового комплексу ґрунту є внесення органічних добрив, зокрема сапропелю. Позитивний вплив сапропелевих добрив на складові родючості ґрунту підтверджено багатьма дослідженнями. Також відомо, що добутий сапропель має високий вологовміст, який коливається для його органічного типу у межах 92–98%. Внесення сапропелю природної вологості забезпечить формування у ґрунті додаткового запасу вологи. Досягнення ефекту можливе за локального внесення сапропелю, наприклад під час посіву сої за технологією Strip-till. У статі подано методику та результати дослідження впливу органічного сапропелю природної вологості на урожайність сої за екстремальної нестачі вологи. Експерименти закладались у ґрунтовому каналі та передбачали сім варіантів, які відрізнялися системами землеробства та удобрення. Під час досліду створювали екстремальні умови зволоження шляхом лише триразового поливу упродовж усього періоду вегетації. Також проводили систематичне вимірювання вологості ґрунту кожного варіанту. Аналіз результатів вимірювань не виявив суттєвого впливу вологи природного сапрпелю на загальну вологість ґрунту у варіантах досліду. Приріст урожайності зерна сої становить до 10% у варіантах досліду із сапропелем. Запропоновано схему машини для посіву сої за технологією Strip-Till із одночасним внесення сапропелю природної вологості.

Посилання

Bakšienė, E., & Ciūnys, A. (2012). Dredging of lake and application of sapropel for improvement of light soil properties. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 20(2), 97-103. https://doi.org/10.3846/16486897.2011.645824

Booth, C. A., Baksiene, E., Fullen, M. A., & Ciunys, A. (2007). Long-term agrochemical dynamics: engineering, application and challenges of calcareous sapropel as a soil fertilizer. International Journal of Ecodynamics, 2(2), 108-116. https://doi.org/10.2495/ECO-V2-N2-108-116

Farmaha, B. S., Fernández, F. G., & Nafziger, E. D. (2011). No‐till and strip‐till soybean production with surface and subsurface phosphorus and potassium fertilization. Agronomy Journal, 103(6), 1862-1869. https://doi.org/10.2134/AGRONJ2011.0149

Fertilizer use by crop in Ukraine. (2005). Published by FAO, Rome.

Grantina-Ievina, L., Karlsons, A., Andersone-Ozola, U., & Ievinsh, G. (2014). Effect of freshwater sapropel on plants in respect to its growth-affecting activity and cultivable microorganism content. Zemdirbyste-Agriculture, 101(4), 355-366. https://doi.org/10.13080/Z-A.2014.101.045

Hartati, S. (2015). The balance of organic and inorganic fertilizers to nutrient limiting factors, soil fertility and maize (Zea Mays L) yield on paddy soil of excavated (Galian C). Sains Tanah – Journal of Soil Science and Agroclimatology, 11(2), 122-129.

Jaskulska, I., Romaneckas, K., Jaskulski, D., Gałęzewski, L., Breza-Boruta, B., Dębska, B., & Lemanowicz, J. (2020). Soil properties after eight years of the use of strip-till one-pass technology. Agronomy, 10(10), 1-16. https://doi.org/10.3390/AGRONOMY10101596

Kargwal, R., Yadvika, Kumar, A., Garga, M. K., & Chanakaewsomboone, I. (2022). A review on global energy use patterns in major crop production systems. Environmental Science: Advances, 1, 662-679.

Murunga, S. I., Wafula, E. N., & Sang, J. (2020). The use of freshwater sapropel in agricultural production: a new frontier in Kenya. Advances in Agriculture, 2020, 1-7. https://doi.org/10.1155/2020/8895667

Simionescu, V. M., Rusu, M., & Bulica, I. (2016). Importance of systematic fertilization with mineral and organic fertilizers for preserving and increasing soil fertility. Scientific papers series management, economic engineering in agriculture and rural development, 16(1), 487-492.

Stankevica, K., Vincevica-Gaile, Z., & Klavins, M. (2016). Freshwater sapropel (gyttja): Its description, properties and opportunities of use in contemporary agriculture. Agronomy Research, 14(3), 929-947.

Балюк, С. А., Медведєв, В. В., Воротинцева, Л. І., & Шимель, В. В. (2017). Сучасні проблеми деградації ґрунтів і заходи щодо досягнення нейтрального її рівня (Modern problems of soil degradation and measures to achieve a neutral level of soil degradation). Вісник аграрної науки, 8, 5-11.

Косолап, М. П., & Кротінов, О. П. (2011). Система землеробства No-till (Farming system No-till). Київ: Логос.

Лихочвор, В. В. (2002). Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур (Plant growing. Technologies for growing agricultural crops). Львів: НВФ Українські технології.

Медведєв, В. В. (2004). Проблеми охорони ґрунтів (Problems of soil protection). Вісник аграрної науки, 1, 53-57.

Назаренко, І. І., Польчина, С. М., & Нікорич, В. А. (2004). Ґрунтознавство (Soil science). Чернівці: Книги – XXI.

Охорона ґрунтів: зб. наук. пр. ДУ «Держґрунтохорона». Спецвипуск. Моніторинг ґрунтів як невід’ємна частина моніторингу довкілля (Soil protection). (2019). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Сергеєв, В. В., Бенцаровський, Д. М., & Кисіль, В. І. (2004). Агрохімічні пріоритети охорони родючості ґрунтів (Agrochemical priorities of soil fertility protection). Вісник аграрної науки, 11, 5-7.

Тихоненко, Д. Г., Горін, М. О., Лактіонов, М. І. та ін. (2005). Ґрунтознавство (Soil science). Київ: Вища освіта.

Тихоненко, Д. Г., Дегтярьов, В. В., & Величко, В. А. (2012). Фізичні основи родючості ґрунтів (The physical basis of soil fertility). Вісник аграрної науки, 11, 6-9.

Цизь, І. Є., Хомич, С. М., & Сацюк, В. В. (2021). Агро-екологічні аспекти добування та використання сапропелю (Agro-ecological aspects of mining and use of sapropel). Сільськогосподарські машини, 47, 37-45. https://doi.org/10.36910/acm.vi47.625

Шевчук, М. Й. (1996). Сапропелі України: запаси, якість та використання (Sapropels of Ukraine: stocks, quality and prospects of use). Луцьк: Надстир’я.

Опубліковано
2023-06-26