ВИКОРИСТАННЯ CAD-ПРОГРАМ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН

  • С.М. Мороз Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна
  • О.М. Васильковський Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна
  • С.М. Лещенко Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна
Ключові слова: CAD-програми, SolidWorks, SolidWorks Simulation, 3D-модель, модель лапи культиватора

Анотація

Інформаційні технології все частіше використовуються в різних галузях виробництва. Бурхливий розвиток ІТ–технологій дозволяє впроваджувати їх там, де вчора ще про це й не мріяли. Їх використовують не лише в наукових дослідженнях та провідних галузях, але й в таких консервативних як сільське господарство. Комп’ютерні системи використовуються на сучасних моделях сільськогосподарської техніки та обладнання. З кожною новою моделлю розширюється охоплення ними кількості робочих органів та процесів. Отже, ручна праця персоналу, що обслуговує техніку, переводиться на роботу з контролю та корегування. Це, своєю чергою, позитивно впливає на розвиток техніки для агровиробництва. Впровадження новітніх технологій покращує не тільки її якість, але й прискорює процеси створення нових зразків. Для скорочення тривалості періоду від розроблення до випуску серійних машин виробники використовують не лише сучасні технології виробництва. Вони також впроваджують та використовують сучасне програмне забезпечення – CAD-програми, призначення яких полягає не лише в проєктуванні нової техніки. Також вони дозволяють проводити дослідження надійності техніки та її робочих органів ще на стадії розроблення без потреби тривалих випробувань в реальних умовах роботи. Для цього виробники мають потребу у фахівцях, які здатні або одразу використовувати таке комп’ютерне програмне забезпечення, або здатні у короткий термін його освоїти та використовувати у своїй професійній діяльності. У статті розглянуто використання сучасних комп’ютерних CAD-програм при конструюванні сільськогосподарських машин на прикладі використання програми SolidWorks. За приклад для розроблення та дослідження вибрано модель універсальної стрілчатої лапи культиватора. Комп’ютерна програма дозволяє провести оптимізацію конструкції лапи культиватора, попередньо визначивши її небезпечні зони.

Посилання

Keska, P. (2021). SolidWorks 2021: Part Modeling, Assemblies, and Drawings. CADvantage.

Tickoo, S. (2017). SolidWorks 2017 for Designers. CADCIM Technologies.

Tickoo, S. (2020). SolidWorks 2020 for Designers. CADCIM Technologies.

Verna, G., & Weber, M. (2019a). SolidWorks 2020 Black Book. CADCAMCAE WORKS.

Verna, G., & Weber, M. (2019b). SolidWorks Simulation 2020 Black Book. CADCAMCAE WORKS.

Weber, M., & Verna, G. (2016). SolidWorks Simulation 2017 Black Book. CADCAMCAE WORKS.

Василенко, П. М., & Бабий, П. Т. (1961). Культиваторы (Конструкция, теория и расчет) (Cultivators (Design, theory and calculation)). Киев: УАСХН.

Войтюк, Д. Г., Барановський, В. М., Булгаков, В. М. та ін. (2005). Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку (Agricultural machines. Basics of theory and calculation). Київ: Вища освіта.

Заїка, П. М. (2001). Теорія сільськогосподарських машин. Машини та знаряддя для обробітку ґрунту (Theory of agricultural machines. Machines and tools for soil cultivation). Т. 1. Харків: ОКО.

Мороз, С. М. (2022). Вплив інформаційних технологій на підготовку спеціалістів технічного напряму (The influence of information technologies on the training of technical specialists). Scientific and pedagogical internship «Modern European trends in the development of engineering education»: Internship proceedings (pp. 50-54). Wloclawek.

Сисолін, П. В., Сало, В. М., & Кропівний, В.М. (2001). Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування, Книга 1. Машини для рільництва (Agricultural machines: theoretical foundations, construction, design, Book 1. Agricultural machines). За ред. М. І. Черновола. Київ: Урожай.

Сисолін, П. В., Сало, В. М., & Свірень, М. О. (2002). Сільськогосподарські машини (практичні заняття) (Agricultural machines (practice)). Кіровоград: Рай. друкарня.

Трикін, Д. М., Мороз, С. М., Васильковська, К. В., & Карпушин, С. О. (2019). Використання сучасних систем САПР при проектуванні сільськогосподарських машин (The use of modern CAD systems in the design of agricultural machines). Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 49, 233-241. https://doi.org/10.32515/2414-3820.2019.49.233-241

Хайлис, Г.А. (1992). Основы теории и расчета сельскохозяйственных машин (Fundamentals of the theory and calculation of agricultural machines). Киев: Издательство УСХА.

Опубліковано
2023-06-26