КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ 3D-ПРИНТЕРА МОДУЛЬНОГО КОМПОНУВАННЯ НА БАЗІ МЕХАНІЗМУ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

  • Кузнєцов Ю.М.
  • Солнцев О.В.

Анотація

Після структурного аналізу і побудови працездатного 3D-принтера модульного компонуванння з механізмами паралельної структури (МПС) на базі триглайду. виконаний з використанням сучасних програмних продуктів кінематичний аналіз з послідовним покроковим вирішенням оберненої задачі кінематики, як важливої ланки системи керування. Запропонований підхід дозволяє вирішити пряму задачу кінематики і сформулювати рекомендації для подальших досліджень.

Опубліковано
2023-02-01