Основні наукові спеціальності:

131 Прикладна механіка;

132 Матеріалознавство;

133 Галузеве машинобудування;

163 Біомедична інженерія;

171 Електроніка;

172 Телекомунікації та радіотехніка;

174 Автоматизація та комп′ютерно інтегровані технології;

175 Інформаційно-вимірювальні технології;

176 Мікро-та наносистемна техніка.

Ці спеціальності тісно пов’язані і доповнюють одна одну у сфері таких напрямків: прилади та системи фізичних та біомедичних технологій; прогресивні технологічні процеси в машино- та приладобудуванні; проблеми технологічного менеджменту та сервісного обслуговування медичної техніки; метрологія, інформаційно-вимірювальні технології, стандартизація та сертифікація; проблеми, теорія та практика підготовки фахівців технічного спрямування в контексті євроінтеграції вищої школи України; фізика напівпровідників та діелектриків та фізика твердого тіла; прилади та методи вимірювання електричних, магнітних та механічних величин.

Редакційна колегія збірника забезпечує рецензування наукових статей, що подаються авторами до опублікування. Дотримані всі вимоги до редакційного оформлення наукового видання згідно державних стандартів України.

Статті приймаються в електронному вигляді – за електронною адресою: confkptm@gmail.com, в письмовому вигляді − за поштовою адресою: 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56, каф. Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (каб. 40), відповідальному секретарю Віталію Пташенчуку постійно протягом року.

         Редакція здійснює рецензування статей у такій послідовності:

  • перевірка статті на відповідність вимогам;
  • прийняття рішення щодо прийому статті;
  • інформування авторів про можливість публікації та дозвіл на оплату.

Статті приймаються українською або англійською мовами. Вартість публікації становить 70 грн. за 1 стор.