СУЧАСНИЙ СТАН КООРДИНАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СФЕРИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

  • Сацик В.О.
  • Сацик О.В.
  • Сацик С.І.
  • Решетило О.М.
Ключові слова: координатна система, класифікація координатних систем, датум, геоїд, еліпсоїд, референт-еліпсоїд, світова геодезична система, WGS-84, декартова система координат, циліндрична система координат, сферична система координат, СК-42, СК-63, УСК-2000, фіксація координат.

Анотація

 В роботі приведені визначення координатного забезпечення, а саме: координатна система, система відліку, датум, геоїд, класифікація системи координат, приведені приклади їх використання в навігації, землевпорядкуванні, картографії та в прецизійному землеробстві  Також в роботі представлена історична довідка, розкрито короткий зміст умов формування різних системи координат. Розкрито проблеми переходу з однієї системи координат в іншу, зокрема перехід України від СК-42 та СК-63 до СК-200 та перспективи і проблеми переходу до міжнародної системи координат WGS-84. Одержані результати забезпечують: розкриття ряду понять - координатна сітка, система відліку, Світова геодезична система (World Geodetic System, WGS-84);  розуміння класифікації систем координат, сучасного стану координатного забезпечення в Україні, умов необхідності, перспективи та проблеми переходу від внутрішньої координатної системи до міжнародної, а також розуміння визначення та фіксації координат точок при проведенні вимірювання основних параметрів грунту розробленим нами програмно – апаратним комплексом.

Опубліковано
2024-06-02