АНАЛІЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НА БАЗІ СИСТЕМИ ПРОГРАМУВАННЯ NODE-RED ДЛЯ КОНТРОЛЕРІВ RASPBERRY PI

  • Смолянкін О.О.
  • Маркіна Л.М.
  • Решетило О.М.
  • Сацик В.О.

Анотація

В статі проводиться аналіз систем курування в’язкості зернового сусла. Визначена ділянка технологічного процесу, яка на даний момент є малодосліджена з точки зору розробки системи керування, що забезпечить дотримання кількісних та  якісних показників вихідної продукції – спирту, тому вирішення даної проблеми пропонуємо реалізувати з використанням сучасних технологій, а саме із застосуванням середовища візуального програмування Node-Red для керування досліджуваного параметру на основі однопалатного контролера Raspberry Pi. Розроблена система керування в’язкості пшеничного сусла при використанні спирту на базі Node-red може бути ефективним та простим способом для автоматизації процесу виробництва спирту, що дозволяє точно та стабільно контролювати в'язкість сусла та забезпечує високу якість виробу. Наведено приклад програми в середовищі Node-Red з використанням мови JS.

Опубліковано
2023-09-11