«РОЗУМНИЙ ОДЯГ» ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

  • Паляниця Ю.Б.
  • Гевко О.В.

Анотація

В статті проведено ґрунтовний аналіз сучасного стану проблеми використання «розумного одягу», обґрунтована важливість моніторингу серцево-судинної системи і доведена доцільність одночасного моніторингу електрокардіографічного та фонокардіографічного сигналів (ФКГ і ЕКГ) з метою інтеграції у текстиль. В роботі проаналізовані типові конструкції подібних систем з врахуванням їх переваг та недоліків. На основі проведеного аналізу наукових праць, розроблено структурний комплекс реєстрації фонокардіографічного та кардіографічного сигналів у однорідних умовах, який умовно можна поділити на три частини: компактний електронний блок з вбудованими в одяг сенсорами, “хмарний” сервіс та комп’ютеризоване робоче місце лікаря. Використовуючи створену структурну схему компактного електронного блоку з вбудованими в одяг сенсорами, запропоновано конструкцію системи, яка здатна інтегруватися у одяг та одночасно проводити моніторинг як фонокардіографічного, так і кардіографічного сигналів з метою глибокого фазового аналізу серцевої діяльності, з акцентом на визначення типу реакції серцево-судинної системи на навантаження, на яку отримано патент України. Показано перспективу даного моніторингу у спортсменів. На основі проведеного теоретичного дослідження та застосування синфазного методу опрацювання синхронно зареєстрованих фонокардіографічного та кардіографічного сигналів отримано спектральні компоненти у термінах енергетичної теорії стохастичних сигналів Драгана Я.П., що є інформотивно-інваріантними ознаками стану серцево-судинної системи яко імерджентно-енергетично-вібраційної з гетеротропним медіа.

Опубліковано
2023-09-11