ОПТОЕЛЕКТРОННІ СЕНСОРИ

  • Охрімчук О.Б.

Анотація

В роботі розглянуто технології, принципи роботи, практичне застосування оптоелектронних сенсорів температури. Метою роботи є дослідження конструктивних особливостей і принципів роботи оптоелектронних сенсорів температури, їх класифікація. Важливим напрямом проведеного дослідження є вивчення способів застосування оптоелектронних сенсорів на практиці. В роботі розглянуті чотири основні групи оптоелектронних сенсорів: оптопари з відкритим каналом, волоконно-оптичні датчики, інтегрально-оптичні датчики, датчики з оптоволоконними зв’язками. Досліджено такі явища, як електрооптичний, магнітооптичний, упругооптичний, термооптичний ефекти, люмінесценція, комбінаційне розсіювання, розсіювання Релея та Мандельштама-Брілюена, міжмодова взаємодія, на яких базується використання оптоелектронних сенсорів. Розглянуто конструктивні особливості і галузь застосування сенсорів з використанням волоконних решіток показника заломлення - брегівських решіток. Одержані результати дають змогу виділити найбільш ефективний і точний спосіб вимірювання температури за допомогою оптоелектронних сенсорів, з’ясувати їх основні переваги і недоліки.

Опубліковано
2023-09-11