ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

  • Добровольська Л.Н.
  • Собчук Д.С.

Анотація

В статті розглянуто передумови побудови автономних систем надійного  електроживлення з різнорідними джерелами. Аналіз досліджень і публікацій з питань надійності електрозабезпечення  технологічних процесів у фермерському господарстві показав, що цим  питанням на сьогодні приділено мало уваги у науковій літературі. Введення в склад автономної системи різнорідних джерел електроенергії, вимагає вирішення складних наукових задач  синтезу таких систем. Параметри та режими роботи резервних джерел  визначаються  з аналізу вимог споживачів, що живляться з шин системи загального живлення та особливостей роботи обраних споживачів, приєднаних до шин підсистем гарантованого, безперервного та якісного живлення. Вибір автономних джерел визначає критерії ефективності АСЕ, у тому числі необхідний час автономної роботи. Визначальними чинниками при цьому повинні бути капіталовкладення і експлуатаційні витрати, можливі збитки від перерв  електроживлення і зменшення якості електроенергії. В роботі розглянуті можливості забезпечення балансу потужності та електроенергії в енергосистемі, при комплексному використанні наявних маневрених потужностей традиційних і  відновлювальних джерел. Доведено ефективність сумісного  використання  традиційних та поновлюваних джерел енергії у  фермерському виробництві..

Опубліковано
2023-09-11