Використання матриці Хеддона для оцінки ризику дорожньо-транспортної пригоди

  • Віталій ЦОПА доктор технічних наук, професор, Міжнародний інститут менеджменту, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-4811-3712
  • Василь ГОЛІНЬКО доктор технічних наук, професор, кафедра охорони праці та цивільної безпеки, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", Дніпро, Україна http://orcid.org/0000-0001-6069-0515
  • Юрій ЧЕБЕРЯЧКО доктор технічних наук, професор, кафедра охорони праці та цивільної безпеки, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", Дніпро, Україна http://orcid.org/0000-0001-7307-1553
  • Олег ДЕРЮГІН кандидат технічних наук, доцент кафедри управління на транспорті, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", Дніпро, Україна http://orcid.org/0000-0002-2456-7664
  • Михайло АРХІРЕЙ аспірант, кафедра охорони праці та цивільної безпеки, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна http://orcid.org/0000-0002-6803-0703

Анотація

В роботі запропоновано розробку комбінованого підходу для оцінки ризику настання дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП) на основі матриці Хеддона, яка поєднана з класичним шаблоном з розрахунку ризику у відповідності до вимог ДСТУ ISO 45001:2019. Комбінований підхід, відрізняється від відомих методів з оцінки ризиків настання ДТП тим, що враховує низку небезпечних чинників, які впливають як на вірогідність так і на тяжкість наслідків в системі "водій-автомобіль-дорога-середовище" з урахуванням фаз настання ДТП: до аварії (початкова), під час аварії (кульмінаційна) і після аварії (кінцева), що дозволяє розрахувати залишковий рівень ризику та розробити запобіжні заходи та дії. Для визначення величини ризику настання ДТП запропоновано величину тяжкості наслідків ДТП розділити на дві складові: під час аварії і після домедичної допомоги, які оцінюються за шестибальною шкалою з урахуванням впливу небезпечних чинників. Розроблено алгоритм побудови комбінованої матриці Хеддона, з критеріями оцінки ризиків настання ДТП, вірогідності настання НП та тяжкості наслідків з урахуванням домедичної допомоги. Запропоновано для зменшення рівня ризику настання ДТП запроваджувати на автотранспортних підприємствах спеціальні програми з безпеки дорожнього руху (далі - БДР), в основі яких є планування запобіжних заходів на основі оцінки ризиків настання ДТП, що передбачає відповідний контроль за їх впровадженням.

Ключові слова: ризик, матриця Хеддона, дорожньо-транспортна пригода, небезпечна подія, домедична допомога

Опубліковано
2022-11-12