Науковий журнал внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020. Свідоцтво про реєстрацію КВ №20504-10304Р видано 30.12. .2013

Ідентифікатор медіа R30-02530 (рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №40 від 11.01.2024 р.) 

Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті – це рецензований журнал із відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі статті, а також оглядові статті з усіх галузей машинобудування, основ транспортної системи, технології перевезення пасажирів і вантажів, технології мультимодального транспорту та логістики, сільськогосподарського автотранспорту, безпеки руху та охорони навколишнього середовища, проектування, виробництва та експлуатації автотранспорту, транспортної енергетики, паливно-мастильних та експлуатаційних матеріалів, транспортних інформаційних технологій, економіки та управління транспортом, транспортної педагогіки, а також у сферах математичне моделювання та моделювання технічних процесів.Журн призначений для інженерів-практиків, наукових і промислових дослідників.

Статті в науковому журналі публікуються за спеціальностями:

131 - Прикладна механіка

132 - Матеріалознавство

133 - Галузеве машинобудування

274 - Автомобільний транспорт

275 - Транспортні технології (за видами).

Періодичність - 2 рази рік.       

  Політика наукового журналу

 1. Оригінальність і плагіат

Автори статті повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну роботу, і якщо автори використовували роботу і/або слова інших авторів, це має бути відповідним чином відзначено посиланням або вказано в тексті.

Плагіат має багато форм, від видавання чужої роботи за свою до копіювання або перефразування істотних частин чужої роботи (без посилання на джерело), а також до заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, виконаних іншими особами. Плагіат у всіх своїх формах є неетичною поведінкою при публікації і є неприпустимим.

Подання одного і того ж рукопису більш ніж в один журнал одночасно є неетичною і неприпустимою поведінкою при публікації. Автору не слід представляти для розгляду в іншому журналі вже опубліковану статтю.

Унікальність текстів рукописів перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

                                                                                               Авторство роботи

Авторство повинно обмежуватися тими особами, хто вніс значний внесок в концепцію, планування, виконання або інтерпретацію описуваного дослідження.

Всі особи, які внесли значний вклад, повинні бути вказані як співавтори. Якщо будь-яка особа брала участь в будь-якій суттєвій частині проекту, то йому повинна бути виражена вдячність, або він повинен бути включений в список співавторів.

                                                                    Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Всі автори повинні розкривати у своєму рукописі фінансовий або будь-який інший суттєвий конфлікт інтересів, який міг би вплинути на оцінку їх рукопису. Всі джерела фінансової підтримки проекту мають оприлюднюватись.

                                                                             Помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє значну помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, його обов'язком є терміново сповістити головного редактора журналу про це і співпрацювати з головним редактором для того, щоб опублікувати спростування або виправлення статті. Якщо головний редактор дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить значну помилку, обов'язком автора є термінове спростування або виправлення статті, або подання головному редактору доказів правильності опублікованої роботи.

                                                                          Достовірність поданих результатів

Відповідальність за зміст публікації, достовірність наведених в статті результатів несуть автори. Автори повинні звіряти посилання на цитовані роботи.

У представленому в редакцію рукописі автори зобов'язані вказувати в якій установі була виконана робота і в рамках яких наукових програм проводилися дослідження.

 1. Ліцензійна угода

Журнал "Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті" практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями. Це означає, що весь його зміст перебуває у вільному доступі для користувача або його установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати та друкувати статті із журналу "Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті", а також робити посилання на повні тексти статей із журналу "Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті", попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає визначенню BOAI (Budapest Open Access Initiative) щодо відкритого доступу. Журнал "Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті" використовує CC BY ліцензійну форму. Автори зберігають авторські права та повні видавничі права без обмежень.

                                                                                      Рецензування

Порядок рецензування наукових статей, що надійшли в редакцію журналу:

 1. Рукописи наукових статей, що надійшли в редакцію, проходять обов’язкове рецензування;
 2. Голова редакційної колегії визначає відповідність рукопису статті профілю журналу та вимогам до оформлення;
 3. Після розгляду рукопису статті на засіданні редакційної колегії рукопис направляється на рецензування спеціалісту (доктору або кандидату наук), що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Якщо стаття не відповідає тематиці журналу, то автора повідомляють про неможливість її публікації;
 4. Тип рецензування - сліпе (анонімне). Надісланий рецензенту рукопис є приватною власністю авторів та містять відомості, що не підлягають розголошенню. Рецензенту не дозволяється робити копії статей, а також передавати статті на рецензування іншому спеціалісту;
 5. Термін рецензування складає не більше двох тижнів;
 6. Рецензент оцінює: відповідність змісту статті її назві; структуру статті (постановку задачі, основну частину і висновки); наявність в статті наукової або технічної новизни; переваги і недоліки статті.
 7. Рецензент дає висновок про можливість публікації статті: прийняти статтю; прийняти статтю із незначною доробкою - автору направляється текст рецензії із пропозицією внести необхідні зміни і доповнення в статтю або аргументовано відмовити зауваження рецензента, далі рукопис статті розглядається на засіданні редакційної колегії на предмет виконання вимог рецензента; розглянути статтю повторно після суттєвої переробки - автору направляється текст рецензії із пропозицією переробити статтю, далі перероблена автором стаття направляється на повторне рецензування; відхилити статтю – мотивована відмова надсилається автору, до повторного розгляду стаття не подається.
 8. Рукописи статей, прийнятих до публікації, автору не повертаються;
 9. Рукописи статей, не прийнятих до публікації, разом із текстом мотивованої відмови, повертаються автору.                                                           Оплата за публікацію матеріалів

Вартість публікації становить - 400 грн. 

Отримувач: Луцький національний технічний університет,

код ЄДРПОУ 05477296,

на р/р UA558201720313201001201017820,

ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Україна, Волинська обл. 43018,

м. Луцьк, вул.. Львівська, 75 

Призначення платежу: За інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності від ПІБ  (прізвище першого автора)