Наукові передумови формування системи технічного сервісу транспортних засобів

  • Ігор ХІТРОВ кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу, Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0003-2310-1472

Анотація

Транспортні засоби широко застосовують у всіх галузях народного господарства і складають невід’ємну частину продуктивних сил суспільства. Однак їх максимально потенційна можливість з ряду причин використовується недостатньо, а простої внаслідок технічних несправностей становлять більш як 20% робочого часу. В цьому аспекті, важливим є впровадження технічного обслуговування і ремонту (технічного сервісу).

Система технічного сервісу передбачає весь комплекс робіт з підготовки до транспортних засобів для продажу, гарантійного та післягарантійного обслуговування, відновлення їх роботоздатності.

Суттєвий вплив на підвищення ефективності використання транспортних засобів має наукове забезпечення системи, завдяки якому формується перспектива розвитку технічних послуг, створюються і освоюються новітні ресурсоощадні технології і технічні засоби, формується склад інженерно-технічних працівників, здатних забезпечити виробничий процес.

Підвищення ефективності діяльності служб технічного сервісу повинні вестися в таких напрямах: в теоретичному – стосовно прогнозування надійності транспортних засобів в умовах експлуатації, при проведенні технічних обслуговувань і ремонтів; в організаційному – стосовно формування відповідних виробничих структур ремонтно-обслуговуючих виробництв та їх ефективного функціонування; в технологічному – стосовно обґрунтування способів і технологій забезпечення високої якості і підвищення ресурсу відновлених деталей і відремонтованих транспортних засобів.

Ключові слова: транспортний засіб, роботоздатність, технічний сервіс, обслуговування, ремонт.

Опубліковано
2022-11-11