Залежність зносу дискових гальм від величини гальмівного шляху легкових автомобілів

  • Олександр НАЗАРОВ кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів, Харківський національний автомобільно-дорожній університет https://orcid.org/0000-0002-9214-7506
  • Сергій КРИВОШАПОВ кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів, Харківський національний автомобільно-дорожній університет https://orcid.org/0000-0003-4605-6790
  • Микола СЕРГІЄНКО кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів, Харківський національний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0001-5168-1924

Анотація

У статті розглядається процес зношування фрикційних поверхонь дискових гальм з урахуванням їх конструктивних параметрів, коефіцієнта зносостійкості матеріалів, початкової швидкості гальмування автомобіля, величини пробігу та його гальмівного шляху за цей період, за якими проводиться оцінка ресурсу гальмівних механізмів.

Для цього використано системний підхід, раціональне поєднання експериментальних досліджень та аналізу відомих теоретичних наукових результатів І.В. Крагельського з теорії тертя й зношування.

Відомо, що для оцінки ресурсу гальмівних механізмів автотранспорту важливо встановити величину допустимого зношування поверхонь тертя, що утворюють фрикційний контакт.

Встановлено закономірність зміни зносу поверхонь тертя дискових гальмівних механізмів від площі фрикційного контакту і площі перетину колісного циліндра, радіуса тертя й кінематичного радіуса кочення колеса, величини приводного тиску і гальмівного шляху автомобіля.

Надано рекомендації щодо збільшення ресурсу дискових гальмівних механізмів, для яких акцент зроблено на збільшенні величини площі фрикційного контакту «диск-накладка» за рахунок розширення поверхні тертя, обмеженої внутрішнім і зовнішнім радіусами диска та кутом охвату колодки.

Встановлено, що фрикційна накладка досліджуваних автомобілів має більш високий відносний знос, ніж поверхні гальмівного диску, за однакових пробігів.

На підставі одержаної залежності зношування фрикційних поверхонь та результатів вимірювання зносу вперше встановлено залежність для визначення коефіцієнтів зносостійкості матеріалу диска і накладки.

Результати роботи можуть бути використані для оцінки зносу та прогнозування ресурсу дискових гальм легкових автомобілів з урахуванням умов експлуатації автомобілів.

Ключові слова: легковий автомобіль, гальмування, дисковий гальмівний механізм, знос, пробіг

Опубліковано
2022-11-09