До питання визначенні величини транспортного потоку при доставці вантажів у ланцюгах постачань

  • Анастасія КОЧИНА кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних системи і логістики, Харківський національний автомобіль-дорожній університет https://orcid.org/0000-0001-8377-4770

Анотація

Робота присвячена розробці ефективних методів прогнозування інтенсивності руху вантажного транспорту для визначення обсягу матеріального потоку в ланцюгах постачань. Аналіз літературних джерел показав, що особливістю доставки вантажів є територіальне розосередження споживачів, які є мешканцями населених пунктів, це приводить до виникнення питання з оптимізації транспортного процесу на території населених пунктів та навколо них. Існуючи підходи з питань оптимізації системи доставки товарів в ланцюгах постачань базуються на визначенні особливостей розташування вантажоодержувачів існуючої торгівельної мережі на території, яка досліджується. Питання прогнозування величини вантажопотоку в ланцюгах постачань для населених пунктів відповідно до фактичних значень інтенсивності вантажного потоку дозволяє вирішувати задачі з оптимізації логістичних операцій в транспортній системі. Запропонована модель прогнозування величини вантажопотоку дозволяє на основі фактичних значень інтенсивності вантажного транспорту отримати прогнозне значення постачання на території як регіону, так і для окремого населеного пункту. Основними чинниками, які впливають на величину вантажопотоку  в моделі виступають відстань до центру тяжіння та кількість мешканців, яка визначає потенційний попит на постачання для об’єкту дослідження. Отримана модель дозволить оптимізувати процес руху товарного потоку для ефективного управління ланцюгами постачань на рівні вирішення задач як на території регіону, так і на території міської агломерації.

                Ключові слова: ланцюг постачань, інтенсивність руху, транспортний потік, матеріальний потік, відстань, населений пункт, чисельність населення.

Опубліковано
2022-11-09