Факторний аналіз функціональних та вартісних показників транспортного процесу доставки зернових культур

  • Вікторія КОТЕНКО асистент кафедри автомобілів та транспортних технологій, Луцький національний технічний університет http://orcid.org/0000-0002-0033-3302

Анотація

У досліджені виявлено взаємозв’язки між функціональними та вартісними показниками транспортного процесу доставки зернових культур, які дозволили сформувати рекомендацій щодо використання доступних транспортних засобів підприємством для виконання замовлень із доставки зернових культур від сільськогосподарських підприємств до елеватора. Проведено моделювання транспортного процесу доставки зернових культур від сільськогосподарських підприємств до елеватора раніше розробленим методом вибору раціонального транспортного засобу. Іммітаційне моделювання було проведено для кожного із п’ятнадцяти транспортних засобів підприємства вантажністю понад 20,8 т. Значення відстані доставки варіювалися у межах 10 …100 км, а обсягу замовлень 5,0 …22,5 т.

За результатами моделювання виявлено спільні ознаки використання транспортних, що дозволили згрупувати транспортні засобів підприємства методом ієрархічного кластерного аналізу у 5 груп.

Для кожної із 5 груп транспортних засобів підприємства проведено факторний аналіз, на основі якого встановлено тісноту зв’язку та сформовано апроксимуючі функції для залежностей між питомими витратами палива транспортними засобами та обсягом вантажу; собівартістю 1 км виконаного замовлення транспортними засобами та обсягом вантажу; загальними витратами палива транспортними засобами та вантажообігом. Отримані значення коефіцієнтів кореляції свідчать про наявність тісного зв’язку для досліджуваних залежностей.

За результатами моделювання процесу доставки зернових культур транспортними засобами виявлено співвідношення «обсягу вантажу—відстань транспортування» та надано рекомендації за яких буде досягнута оптимальна собівартість виконання 1 км замовлення для кожної із груп транспортних засобів підприємства. Результати досліджень призначені для використання менеджерами автотранспортних підприємств, які організовують доставку зернових культур від сільськогосподарських підприємств до елеватора.

Ключові слова: факторний аналіз, транспортний процес, процес доставки, раціональний транспортний засіб, зернові культури.

Опубліковано
2022-11-09