Особливості моделювання динамічної взаємодії ланок малотоннажного автопоїзда при розгоні та русі по нерівній дорозі

  • Микола ГАНДЗЮК кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету http://orcid.org/0000-0002-3552-4256
  • Дмитро ГАНДЗЮК магістр із спеціальності «Автомобілі і автомобільне господарство,

Анотація

Розвиток малого бізнесу та підприємництва країни призвели до збільшення потреби в причепах, що використовуються в зчіпці з легковими автомобілями та автомобілями малої вантажопідйомності. Зазначена обставина ставить завдання збільшення обсягів виробництва причіпної техніки даного виду, скорочення термінів проектування та започаткування виробництва нових моделей. Разом з цим несуча конструкція кожного виробу повинна мати високу міцність, довговічність і забезпечувати безпечний рух малотоннажного автомобільного поїзда в цілому.

Використання легкових автомобілів в якості тягача у складі автопоїзда, при всіх своїх позитивних ефектах, пов'язане з низкою технічних труднощів, пов'язаних, здебільшого, з властивими малотоннажним поїздам особливостями.

Особливістю несучої конструкції причепів є наявність зчіпного пристрою, який сприймає частину ваги причіпної ланки з вантажем, що перевозиться, і забезпечує зв'язок між автомобілем-тягачем і причепом. У зв'язку з цим до зчіпного пристрою причепа висуваються високі вимоги щодо міцності, довговічності та забезпечення ефективної динамічної взаємодії ланок автопоїзда у різних режимах руху.

Істотний вплив на міцність та довговічність зчіпного пристрою надають навантажувальні режими, які визначаються рівністю дороги та швидкістю руху малотоннажного автомобільного поїзда. Сукупність нерівностей ділянки дороги і швидкостей руху задають безліч умов експлуатації малотоннажного автомобільного поїзда і, як наслідок, навантажувальних режимів.

Роботи в цій галузі нечисленні та спрямовані на вивчення та вдосконалення конкретних експлуатаційних властивостей, не торкаючись при цьому питання динамічної взаємодії ланок на всьому спектрі режимів руху та вибору параметрів зчіпних пристроїв.

За кордоном накопичено певний досвід у проектуванні та виробництві причепів для легкових автомобілів, однак даних по методиці вибору параметрів, якими користуються іноземні виробники при проектуванні зчіпних пристроїв, у відкритому доступі не зустрічається. У зв'язку з чим, доцільно досліджувати вплив конструктивних та експлуатаційних параметрів зчіпного пристрою на динамічну взаємодію ланок малотоннажного автопоїзда на різних режимах руху і визначити закономірності зміни показників динамічної взаємодії його ланок.

Найбільш характерним, з погляду динамічної взаємодії ланок, є режими гальмування, розгін, включаючи рушання з місця, та рух автопоїзда по нерівностях дороги.

Ключові слова: малотоннажний автопоїзд, причіпна ланка, конструктивні параметри, експлуатаційні параметри, гальмівний режим, розгін, рух по нерівній дорозі, гальмівні сили, підресорені частини, непідресорені частини, моделювання, жорсткість, динамічна взаємодія

Опубліковано
2022-11-09