Вплив автомобільного транспорту на кліматичні зміни при застосуванні традиційних та альтернативних палив

  • Володимир ВОЛКОВ доктор технічних наук, завідувач кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів, Харківський національний автомобільно-дорожній університет http://orcid.org/0000-0003-2202-3441
  • Наталія ВНУКОВА доктор технічних наук, проф., завідувач кафедри екології, Харківський національний автомобільно-дорожній університет https://orcid.org/0000-0002-4097-864X
  • Олена ПОЗДНЯКОВА кандидат хімічних наук, доцент кафедри екології, Харківський національний автомобільно-дорожній університет http://orcid.org/0000-0002-7409-2839
  • Тетяна ВОЛКОВА кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій, Харківський національний автомобільно-дорожній університет http://orcid.org/0000-0001-8546-4119
  • Василь ОНИЩУК кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій, Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-5316-408X
  • Валерій СТЕЛЬМАЩУК кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету https://orcid.org/0000-0003-3813-3143

Анотація

Одним з головних напрямків запобігання критичного впливу на довкілля є застосування на ТЗ альтернативних палив, зокрема біодизельних палив. Заходи по мінімізації впливу автотранспорту та його інфраструктури на довкілля можуть значно покращують якість оточуючого середовища та позитивно впливають на здоров'я людей. При оцінці ефективності тих чи інших напрямків покращення стану довкілля необхідно застосовувати комплексний підхід, який аналізує діяльність автотранспорту протягом усього його життєвого циклу. Такий підхід дозволить знайти оптимальне співвідношення між позитивними та негативними наслідками застосування будь-якого рішення, а саме біодизельного палива і не допустити зростання споживання природних ресурсів та емісії одних речовин при зменшенні впливу інших забруднювачів довкілля.

Автомобільний транспорт на сучасному етапі являється потужним джерелом антропогенних викидів оксидів вуглецю у світі, тому визначення напрямків зменшення споживання природних ресурсів та емісії токсичних речовин протягом життєвого циклу ТЗ дозволить скоротити його вплив на кліматичні зміни нашої планети.

Метою роботи явилося визначення екологічних наслідків для клімату при застосуванні біодизельного палива на транспортних засобах (ТЗ). За допомогою комп’ютерної програми проведено комплексну оцінку впливу на довкілля при роботі базових моделей тягачів VOLVO, які застосовують біодизельне паливо різного складу. Встановлено, що незначне зменшення емісії СО2 при застосуванні сучасного біодизельного палива, супроводжується суттєвим зростанням емісії NOx, витрат води і енергії при використанні біодизельного палива першого покоління.

Ключові слова: парниковий ефект, біодизельне паливо, життєвий цикл транспортних засобів.

Опубліковано
2022-11-09