ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТУ, ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ ТА ПОТЕНЦІАЛ ТРНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Світлана КОЗАК кандидат економічних наук, доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу Національний університет водного господарства та природокористування http://orcid.org/0009-0006-3204-1861

Анотація

Підвищення ефективності використання потенціалу транспортних підприємств завдяки проведеному проектному аналізу сприяє зниженню величини їх загальних витрат, зростанню прибутковості, забезпечує стабільний та збалансований розвиток. А також допомагає оцінити ефективність проектних рішень та розрахувати соціальні показники проекту, удосконалити функціонування транспортної мережі. На етапі формування потенціалу забезпечення ефективності передбачає вирішення таких задач: визначення достатньої величини усіх складових потенціалу, гармонізація їх структури. Ключовою складовою збалансованого формування потенціалу транспортного підприємства є забезпечення достатньої величини та оптимізація резерву провізних можливостей. Для цього необхідно провести розрахунок змін загального часу руху транспортних засобів по мережі, розрахувати зміну транспортно-експлуатаційних витрат і зміну загального пробігу транспортних засобів по мережі. Оптимізація резерву провізних можливостей базується на прогнозуванні величини попиту на перевезення з високим рівнем достовірності та оперативності. Запропоновано визначати прогнозну величину попиту на перевезення з урахуванням відповідної системи чинників впливу на обсяги перевезень за технологією нерівномірних раціональних бе-сплайнів (nurbs-технологією). В якості критерію оптимізації величини резерву провізних можливостей запропоновано мінімум суми загальних втрат від невиконання перевезень та витрат на утримання необхідних резервних одиниць рухомого складу. Для забезпечення резерву провізних можливостей обґрунтовано стратегію аутсорсингу рухомого складу.      

 В статті розглянуто основні методичні підходи до оцінки ефективності використання потенціалу транспортних підприємств завдяки проведеному проектному аналізу. оцінка ефективність проектних рішень, етапи формування потенціалу, забезпечення ефективності передбачає вирішення таких задач: визначення достатньої величини усіх складових потенціалу, гармонізація їх структури. Ключовою складовою збалансованого формування потенціалу транспортного підприємства є забезпечення достатньої величини та оптимізація резерву провізних можливостей.

Ключові слова: ефективність, потенціал підприємства,  проектний аналіз, продуктивність, собівартість, транспортний процес, управління запасами, час, інвестиції, інновації, комерційна діяльність.

Опубліковано
2024-05-20
Як цитувати
КОЗАК , С. (2024). ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТУ, ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ ТА ПОТЕНЦІАЛ ТРНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(22), 194-198. https://doi.org/10.36910/automash.v1i22.1360