УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛІВ В ПІДПРИЄМСТВІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

  • Володимир ВОЛКОВ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Ігор ГРИЦУК доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації суднових енергетичних систем, Херсонська державна морська академія
  • Василь ОНИЩУК кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету
  • Тетяна ВОЛКОВА кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Валерій СТЕЛЬМАЩУК кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету https://orcid.org/0000-0003-3813-3143
  • Данило ЗБИЦЬКИЙ здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Метою статті є удосконалення інформаційно – програмного комплексу для контролю роботоздатного стану автомобілів в підприємстві автомобільного транспорту. Поступовий розвиток нових видів перевезень призводило до збільшення часу перебування автомобілі далеко від основної виробничої бази, і, внаслідок цього, підвищувалася роль профілактичного ТО автомобілів. Тому створення гнучкої "адаптивної" системи контролю та управління технічним станом автомобіля з елементами індивідуального підходу до кожного конкретного автомобіля стало першочерговим завданням  У зв’язку з тим, що основна частина автомобілів в Україні зосереджена в невеликих за розміром і кількістю підприємств автомобільного транспорту та неможливістю придбання ними відповідного обладнання і мати технічну службу, яка відповідає за технічний стан автомобілів виконано удосконалення ІПК «Віртуальний механік «НАDI - 12» і «Service Fuel Eco «NTU-HADI - 12». Таке удосконалення дозволяє механіка (диспетчера) використовувати запропоновані ІПК для оцінки роботоздатного стану автомобілів в різних за кількістю і призначенням підприємствах автомобільного транспорту. Використання удосконалених ІПК «Віртуальний механік «НАDI - 12» і «Service Fuel Eco «NTU-HADI - 12»  дозволяє перейти до «адаптивної» системи ТО і Р автомобілів, ключовим моментом якої є наявність аналогічних комплексів, що забезпечують шляхом моніторингу дистанційне отримання необхідної поточної інформації від автомобілів, її обробку і вироблення коригувальних впливів при проведені ТО і Р. На основі інтеграції комплексу технічних засобів у запропоновану раніше транспортно-інформаційну систему моніторингу «ХНАДУ-ТЕСА» розроблена автоматизована система управління технічною експлуатацією рухомого складу автомобільного транспорту в рамках  ITS.

Ключові слова: автомобіль, транспортний засіб, технічна експлуатація автомобілів, підприємство автомобільного транспорту, адаптивна система ТО і Р, інформаційно – програмний комплекс, робото здатність, умови експлуатації.

Опубліковано
2024-05-20
Як цитувати
ВОЛКОВ , В., ГРИЦУК , І., ОНИЩУК , В., ВОЛКОВА , Т., СТЕЛЬМАЩУК , В., & ЗБИЦЬКИЙ , Д. (2024). УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛІВ В ПІДПРИЄМСТВІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(22), 116-129. https://doi.org/10.36910/automash.v1i22.1352