ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ JAC N80

  • Руслан БАРАБАШ кандидат технічних наук, доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу імені професора Олександра Семковича, Львівський НУП http://orcid.org/0000-0001-5615-8067
  • Андрій ШАРИБУРА кандидат технічних наук, доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу імені професора Олександра Семковича, Львівський НУП http://orcid.org/0000-0001-7329-8774
  • Василь РИС кандидат технічних наук, доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу імені професора Олександра Семковича, Львівський НУП http://orcid.org/0009-0002-2392-5906
  • Олександр ЛЕВЧУК кандидат технічних наук, в.о. доцента кафедри агроінженерії та технічного сервісу імені професора Олександра Семковича, Львівський НУП http://orcid.org/0000-0001-6344-9356

Анотація

Підвищення ефективності виробництва, його інтенсифікація досягаються значною мірою завдяки використанню нових прогресивних технологій і технологічних процесів. Розглядаючи у загальному вигляді технологію технічного впливу як спосіб і прийоми, методи зміни технічного стану автомобіля з метою забезпечення його працездатності. Прийнято визначати перелік технологічних операцій, що входять до неї, базуючись на конструкції об’єкта обслуговування та вимогах до надійності агрегатів і систем автомобіля. Однак конструкція та технологія повинні піддаватися ретельному аналізу.

Технологічний процес (ТП) є сукупністю операцій, виконуваних планомірно і послідовно у часі та просторі над автомобілем. Технологічний процес технічного обслуговування (ТО) - це частина виробничого процесу, що складається з підсистем предметів праці, виробничо-технічної бази, виконавців, які здійснюють процес і керують ним, і документації для зміни стану предметів праці в цих умовах виробництва відповідно до вимог нормативно-технічної документації.

Метою обґрунтування виробничої структури станцій технічного обслуговування автомобілів JAC N80 є розгляд можливості досягнення їх заданої продуктивності за рахунок трьох видів ресурсів, а саме: зміни чисельності робітників, обладнання та постів. Дослідження опирається на моделюванні технологічних процесів ТО з використанням основних положень теорії графів і розкладів. Запропоновано метод моделювання з використанням евристичного алгоритму розподілу усієї множини операцій ТО певного виду між робітниками на постах станцій технічного обслуговування (СТО) з урахуванням кількості обладнання, з метою отримання розкладу виконання операцій, який мінімізував тривалість циклу. Результатами моделювання є залежність тривалості технологічного процесу щоденного технічного обслуговування автомобілів JAC N80 від кількості залучених робітників, обладнання та постів, а також залежності між кількістю різних залучених ресурсів та показниками ефективності їх використання. Аналіз результатів дослідження показав, що збільшення кількості робітників скорочує тривалість технологічного процесу ЩТО автомобілів JAC N80, а також підвищує коефіцієнти використання фондів часу робітників та обладнання.

Ключові слова: автомобілів JAC, технічне обслуговування, технологічний процес, моделювання, параметри та показники ефективності.

Опубліковано
2024-05-20
Як цитувати
БАРАБАШ , Р., ШАРИБУРА , А., РИС , В., & ЛЕВЧУК , О. (2024). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ JAC N80. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(22), 89-96. https://doi.org/10.36910/automash.v1i22.1349