Порівняльний аналіз триланкових автопоїздів різних компонувальних схем за стійкістю прямолінійного руху

  • Володимир САХНО доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів, Національний транспортний університет https://orcid.org/0000-0002-5144-7131
  • Ігор МУРОВАНИЙ кандидат технічних наук, доцент, декан факультету транспорту та механічної інженерії Луцького національного технічного університету https://orcid.org/0000-0002-9749-980X
  • Олексій ПАЛАМАРЧУК магістр, Національний транспортний університет, аспірант кафедри автомобілів
  • Роман ХОРОШУН магістр, Національний транспортний університет, аспірант кафедри автомобілів

Анотація

На сьогодні в країнах ЄС експлуатуються триланкові автопоїзди різноманітних компонувальних схем, зокрема сідельно причіпні, причіпні на підкатному візку та типу B-Dauble.   Загальна маса таких автопоїздів однакова і знаходиться на рівні 60 т, а довжина – до 26 м.  Це пов'язано з рядом переваг триланкових автопоїздів у   порівнянні з дволанковими. Проте  можливість використання таких автопоїздів повинна бути підтверджена не тільки транспортним законодавством, а і вирішенням певних технічних проблем, спрямованих на забезпечення перш за все безпеки їх руху при достатньо високій продуктивності. Безпека використання таких автопоїздів, в першу  чергу, повʼязана зі стійкістю їх руху. Ппорівняльна оцінка таких автопоїздів за стійкістю руху може бути підгрунтям для вибору кращої компонувальної схеми серед триланкових автопоїздів  при впровадженні їх в практику експлуатації в Україні.

Обгрунтованим є вибір компонувальної схеми триланкового автопоїзда типу „B-Double”, так як зміною масових і геометричних параметрів у системі рівнянь, що описує стаціонарний рух саме цього автопоїзда, усі інші компонувальні схеми можна привести до обраної.  Результати аналізу стаціонарного руху показали, що триланковий автопоїзд "B-DUBLE" має вищу критичну швидкість прямолінійного руху та меншу схильність до коливальної нестійкості порівняно з причіпним автопоїздом на підкатному візку та сідельно-причіпним автопоїздом. Однак стабільність триланкових автопоїздів "B-Double" значною мірою залежить від їх масово-геометричних характеристик, таких як положення центру мас, радіуси інерції та взаємне розташування точок зчіпки між частинами автопоїзда. Ці фактори важливо враховувати при проектуванні та експлуатації таких автопоїздів.   

Ключові слова: триланковий автопоїзд, компонувальна схема, рівняння руху, критична швидкість, швидкість появи коливальної нестійкості

Опубліковано
2023-11-28
Як цитувати
САХНО , В., МУРОВАНИЙ , І., ПАЛАМАРЧУК , О., & ХОРОШУН , Р. (2023). Порівняльний аналіз триланкових автопоїздів різних компонувальних схем за стійкістю прямолінійного руху. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 2(21), 186-197. https://doi.org/10.36910/automash.v2i21.1224