ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • Наталія ПТИЦЯ кандидат технічних наук, асистент кафедри транспортних систем і логістики, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-4559-7651
  • Олена МЕЛЬНИК студентка четвертого курсу, факультет транспортних систем, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Ольга МЕЛЬНИК студентка четвертого курсу, факультет транспортних систем, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Одним із важливих чинників успішного функціонування транспортного підприємства є ефективна організація логістичної системи. Пошуки оптимальних рішень дають змогу спланувати та здійснити необхідні перевезення найбільш ефективним способом, при цьому забезпечивши мінімізацію витрат. У такій ситуації необхідно загострювати свою увагу не стільки на підвищенні ефективності операцій, скільки на визначенні усіх параметрів процесу доставки та їх впливу на витрати. Аналіз сучасного стану функціонування та організації логістичної системи транспортного підприємства свідчить, що зміна техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу призводить до отримання короткострокового ефекту. Логістична організація процесів у системі доставки, обробки і розподілу вантажу дає змогу у повному обсязі використовувати весь потенціал системного підходу. Проаналізовані методи та підходи, що використовуються, не в повній мірі відповідають реальним процесам. Пропонується виявити залежності витрат на доставку вантажів від параметрів системи доставки і таким чином оцінити вплив параметрів системи доставки на логістичні витрати. Отримані залежності нададуть змогу встановлення функціональних взаємозв’язків системи та визначення граничних значень параметрів для прийняття правильних управлінських рішень.

Ключові слова: логістична система, логістичні витрати, система доставки, транспортне підприємство, витрати на доставку, транспортне обслуговування, параметри системи доставки.

Опубліковано
2023-05-24
Як цитувати
ПТИЦЯ , Н., МЕЛЬНИК , О., & МЕЛЬНИК , О. (2023). ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(20), 197-204. https://doi.org/10.36910/automash.v1i20.1049