КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ БІОДИЗЕЛЬНИХ ПАЛИВ НА БІОСФЕРУ

  • Володимир ВОЛКОВ доктор технічних наук, завідувач кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів, Харківський національний автомобільно-дорожній університет http://orcid.org/0000-0003-2202-3441
  • Наталія ВНУКОВА доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології, Харківський національний автомобільно-дорожній університет http://orcid.org/0000-0002-4097-864X
  • Ігор ТАРАН доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Управління на транспорті», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» http://orcid.org/0000-0002-3679-2519
  • Олена ПОЗДНЯКОВА кандидат хімічних наук, доцент кафедри екології, Харківський національний автомобільно-дорожній університет http://orcid.org/0000-0002-7409-2839
  • Тетяна ВОЛКОВА кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій, Харківський національний автомобільно-дорожній університет http://orcid.org/0000-0001-8546-4119
  • Василь ОНИЩУК кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій, Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-5316-408X

Анотація

Метою роботи явився порівняльний аналіз екологічних властивостей 100%-во біодизельних палив першого і другого поколінь та визначення впливу цих палив на довкілля при їх синтезі та застосуванні (життєвий цикл). Відомо, що біопалива вважаються одним з пріоритетних напрямків зменшення емісії СО2 внаслідок їх вуглецевої нейтральності. Перспективи розвитку альтернативних палив пов’язують з переходом на біопаливо 2-го покоління, сировиною для якого являються нехарчові види біомаси. За допомогою проведеного LCA-аналізу встановлено, що застосування навіть 100%-во біодизельних палив як першого, так і другого поколінь (В100 та HVO) поряд с безумовними перевагами з позиції скорочення емісії СО2, приводить до появи інших екологічних проблем. Показано, що технологічні процеси виготовлення біопалива 2-го покоління по-перше вимагають суттєвих витрат енергоресурсів та приводять до утворення великих об’ємів токсичних стічних вод. По-друге потребують використання водню, для промислового виробництва якого відсутні екологічно безпечні методи. Оцінку емісії забруднюючих речовин та споживання природних ресурсів в статті проведено з використанням комп’ютерної програми «Environmental Footprint Calculator». Для оцінки екологічної безпеки застосування біопалив В100 та HVO використовували методику LCA-аналізу і комплексне визначення кількісних показників впливу на довкілля. Доведене суттєве зменшення емісії СО2 у порівнянні з традиційним ДП, але значне зростання споживання природних ресурсів при використанні навіть 100%-вих біопалив, як 1-го так і 2-го поколінь. Результати роботи дозволять прогнозування екологічні наслідки застосування 100%-во біодизельних палив, у тому числі в умовах післявоєнної України.

Ключові слова: парниковий ефект, біодизельне паливо, LCA-аналіз, споживання природних ресурсів, транспортні засоби.

Опубліковано
2023-05-24
Як цитувати
ВОЛКОВ , В., ВНУКОВА , Н., ТАРАН , І., ПОЗДНЯКОВА , О., ВОЛКОВА , Т., & ОНИЩУК , В. (2023). КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ БІОДИЗЕЛЬНИХ ПАЛИВ НА БІОСФЕРУ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(20), 86-94. https://doi.org/10.36910/automash.v1i20.1037