ЗАЛЕЖНІСТЬ КОЕФІЦІЄНТА ВИТРАТИ ВІД ДІАМЕТРА ПРОХІДНОГО ОТВОРУ ГОДИННИКОВИХ КАМЕНІВ ЯК ЗВУЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ГАЗОДИНАМІЧНИХ МІКРОВИТРАТОМІРІВ ГАЗУ

  • Стасюк І. Д.
  • Ділай І. В.
  • Брилинський Р. Б.

Анотація

У роботі на основі опрацювання та аналізу експериментально визначених значень коефіцієнта витрати α годинникових каменів з різними діаметрами d їхнього прохідного отвору отримано аналітичну залежність між коефіцієнтом α та значенням діаметра d годинникових каменів. Отримана залежність забезпечує спрощення процедури визначення коефіцієнта витрати α годинникових каменів як звужувальних пристроїв газодинамічних витратомірів та дає можливість з високою точністю за відомим значенням діаметра d прохідного отвору конкретного годинникового каменя обчислювати значення його коефіцієнта α. Відхилення обчисленого значення коефіцієнта витрати α від експериментально визначеного не перевищує 0,45 %.

Опубліковано
2023-02-01